Dr Tom Hall appointed head of school

13 April 2017

Glamorgan Building Cardiff University
The Glamorgan Building, home of the School of Social Sciences

Mae Dr Tom Hall wedi’i benodi fel Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae’n cymryd yr awenau gan yr Athro Amanda Coffey, a ymgymrodd a’i rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ym mis Medi 2016.

Fel rhan o’r rôl newydd hon, bydd Dr Hall yn gyfrifol am gyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Yn flaenorol, ef oedd Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol.

Wrth siarad am ei rôl newydd, meddai Dr Hall: "Rydw i wrth fy modd yn cymryd y cyfrifoldeb newydd hwn ac yn edrych ymlaen at weithio'n agos gyda chydweithwyr dros y misoedd nesaf i gynllunio maint, siâp a rhagolygon yr Ysgol. Sefydlwyd yr Ysgol ym 1999, a bydd yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 2020. Rydw i’n awyddus ein bod ni’n cyrraedd y garreg filltir bwysig hon gyda hyder a sicrwydd ynghylch pwy ydym ni, beth ydym ni’n ei wneud a beth ydym ni’n sefyll drosto."

Mae Dr Hall wedi bod yn aelod academaidd o’r Ysgol ers ei sefydlu gyntaf, gan ddod i Gaerdydd o Brifysgol Caergrawnt. Ac yntau’n aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain, mae Dr Hall wedi gwasanaethu’n flaenorol fel Trysorydd y Gymdeithas ac fel Golygydd ei chyfnodolyn blaenllaw, Sociology. Mae hefyd yn Gymrawd y Sefydliad Anthropolegol Brenhinol ac yn Gymrawd Sefydliad Data a Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru.

Share this story

Glamorgan Building exterior

School of Social Sciences

For more information visit the School webpages.