Skip to content
Skip to navigation menu

Welsh Pop: from Meręd to American Interior

Eisteddfod 2014

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch ein bod yn rhan o'r Eisteddfod bob blwyddyn er mwyn dathlu iaith a diwylliant Cymru.

 

Sadwrn 2 Awst
Cerdd Bop Gymraeg - O Merêd i American Interior
Sarah Hill & Jon Gower


Bydd yr awdur a darlledwr Jon Gower yn sgwrsio gyda Dr Sarah Hill, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Cerdd Prifysgol Caerdydd, ac awdur 'Blerwytirhwng?' The Place of Welsh Pop, am y berthynas rhwng canu poblogaidd Cymraeg, Eingl-gymreig, a chanu ar draws yr Iwerydd
Amser:14.00

http://www.caerdydd.ac.uk/eisteddfod/


--------------------------------------------------

 

Eisteddfod 2014

Cardiff University is proud to be part of the Eisteddfod each year to celebrate the University's Welsh language and culture.

 

Saturday 2 August
Welsh Pop: from Merêd to American Interior 
Sarah Hill & Jon Gower


The author and broadcaster Jon Gower will be talking with Dr Sarah Hill, Senior Lecturer at the Cardiff University School of Music, and author of 'Blerwytirhwng?' The Place of Welsh Pop, about the relationship between Welsh-language popular song, Anglo-Welsh popular song, and pop across the Atlantic.
Time: 14:00

http://www.cardiff.ac.uk/eisteddfod/