Skip to content
Skip to navigation menu
Ehangu Mynediad

Beth yw Ehangu Mynediad?

Mae proses Ehangu Mynediad yn cynnwys gweithgareddau sy’n annog ac yn helpu pobl sydd â’r gallu, y cymhelliant a’r potensial i lwyddo yn y brifysgol, ond sydd o bosib heb ei hystyried fel opsiwn yn eu bywyd. Yn y Ganolfan Addysg Gydol Oes, rydyn ni’n canolbwyntio’n bennaf ar oedolion sydd wrthi’n dysgu naill ai yn y gymuned neu mewn colegau Addysg Bellach, gan nad oes digon o gynrychiolwyr o’u plith yn y brifysgol. Drwy gydweithredu â Phartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf, sefydliadau eraill a darparwyr addysg eraill, rydyn ni’n anelu at wireddu eu potensial wrth iddyn nhw ystyried symud ymlaen i lwyddo ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein gweithgareddau ar hyn o bryd: