Skip to content
Skip to navigation menu
Ehangu Mynediad

Myfyrwyr Aeddfed

Mae gan Brifysgol Caerdydd boblogaeth fawr ac amrywiol o fyfyrwyr, ac mae myfyrwyr aeddfed, sef rhyw 15% o’r holl israddedigion, yn gwneud cyfraniad arwyddocaol at fywyd deallusol y brifysgol.

Maen nhw’n dod ag ymroddiad a brwdfrydedd i’w hastudiaethau, yn ogystal â medrau cymdeithasol a rhyngbersonol sydd wedi’u codi mewn amryw o brofiadau bywyd sy’n ychwanegu at y profiad dysgu i bawb. Gan eu bod yn dod o ystod eang o gefndiroedd, mae myfyrwyr aeddfed yn cyrraedd gydag amrywiaeth o gymwysterau ac maen nhw yn aml yn sicrhau canlyniadau gwell na’r cyffredin yn eu gradd.

Cardiff University Mature students