Skip to content
Skip to navigation menu
Ehangu Mynediad

Byw yn Lleol, Dysgu’n Lleol

Mae’n rhaglen ni o estyn allan at y gymuned yn brosiect cyffrous sy’n dod â chyrsiau YN RHAD AC AM DDIM yn agos i ble mae pobl yn byw ac yn gweithio yn y De-ddwyrain.

Mae Byw yn Lleol, Dysgu’n Lleol wedi’i gynllunio ac yn cael ei redeg mewn partneriaeth â mudiadau lleol a darparwyr addysg eraill. Rydyn ni’n ymateb i amrywiaeth o anghenion dysgu a diddordebau lleol ac felly rydyn ni’n cynllunio cyrsiau newydd bob blwyddyn.

Rydyn ni’n rhedeg hyd at 40 o gyrsiau byr AM DDIM bob blwyddyn, gan gynnig cyfleoedd dysgu atyniadol a hyblyg sydd wedi’u bwriadu i helpu myfyrwyr yn y gymuned i symud ymlaen i’r cyfnod nesaf, boed gwaith, coleg neu brifysgol.

Mae cyrsiau’r rhedeg drwy gydol y flwyddyn yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos, gan ganolbwyntio ar y rhai sy’n byw mewn ardaloedd lle mae cyfraddau’r bobl sy’n cymryd rhan mewn prifysgolion yn isel. Mae’r cyrsiau’n cael eu dysgu gan diwtoriaid ymroddgar sydd â phrofiad o weithio gyda myfyrwyr o amryw o gefndiroedd ac â gwahanol brofiadau dysgu.

Barn ein myfyrwyr ni

“Roedd yr athrawes yn wych o ran y ffordd roedd hi’n rhoi’r wybodaeth – mor syml.” – myfyriwr ar gwrs Helpu Plant i Ddysgu

“Cwrs newydd oedd hwn yn cael ei ddysgu gan athro da. Ar ôl gwneud y cwrs yma, rwy’n gallu defnyddio fy sgiliau yn broffesiynol.” – myfyriwr ar y cwrs Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd yn y Gwasanaeth Cyhoeddus. 

“Dwi wedi mwynhau’r profiad uniongyrchol. Bellach dwi’n gwybod ei bod hi gymaint yn haws bwyta pethau ffres a chymaint yn fwy o hwyl i mi a’r ferch. Mae’n dod ag atgofion nôl am blentyndod.” – myfyriwr ar y cwrs Coginio a Bwyta’n Iach i Deuluoedd.

How would you like to view our courses?

Filter:

Live Local Learn Local Courses