Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Pam dewis Caerdydd?

Pam dylech chi ddewis Caerdydd ar gyfer Datblygu Proffesiynol Parhaus?

A hithau’n brifysgol wirioneddol ryngwladol, ymysg y goreuon yn y byd, mae gan Gaerdydd y gallu i gynnig addysg ardderchog, ymchwil eithriadol a chysylltiadau agos â chyflogwyr a chyrff proffesiynol.

Mae’n cyrsiau byr mewn datblygu proffesiynol wedi’u bwriadu i bob sefydliad ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Maen nhw wedi’u dylunio i godi lefelau sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i aelodau’r cyrsiau.

Ansawdd dda

Mae pob cwrs yn cael ei fonitro a’i gloriannu’n unigol er mwyn sicrhau ein bod yn gyson yn cyflawni’r ansawdd dda y byddech yn ei disgwyl mewn sefydliad sydd ymhlith y goreuon yn y byd.

Ymarferol a chyfoes

Rydyn ni wrthi’n gyson yn diweddaru cynnwys y cyrsiau ac yn datblygu rhaglenni newydd i adlewyrchu anghenion busnes a’r datblygiadau diweddaraf mewn diwydiant. Mae’r cyrsiau’n gyfranogol iawn, gyda phwyslais penodol ar drafod a chydadweithio.

Hyblyg

Rydyn ni’n gwybod y gall fod yn anodd taro cydbwysedd rhwng anghenion datblygu a gofynion y gwaith ac ymrwymiadau eraill. Dyna pam mae’n cyrsiau’n hyblyg, ac yn cynnig amryw o ddyddiadau cychwyn drwy gydol y flwyddyn a’r cyfle i archebu lleoedd ar-lein.

Perthnasol i’r gweithle

Mae gan bob un o’n hyfforddwyr ni brofiad uniongyrchol yn y gweithle, ac felly maen nhw’n gallu rhoi gwybodaeth a theori ar waith mewn enghreifftiau ymarferol sy’n berthnasol i’ch sefydliad chi.

Cyfleusterau rhagorol

Mae’r mwyafrif o’r cyrsiau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes, sy’n cynnig cyfleusterau addysgu rhagorol gan gynnwys ystafelloedd sydd wedi’u hadnewyddu ac sy’n cynnwys system dymheru, yr ystafelloedd cyfrifiadur diweddaraf a labordy hyfforddi iaith.

Lleoliad cyfleus

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn rhan o brif gampws y Brifysgol, sydd wedi’i leoli mewn man cyfleus o amgylch canolfan ddinesig wych Caerdydd, yn agos i brif orsafoedd rheilffyrdd a meysydd parcio canol y ddinas.

Cyrsiau pwrpasol

Gall ein cyrsiau i gyd gael eu cynnig fel cyrsiau pwrpasol neu gael eu teilwra at eich manyleb chi gan ddefnyddio cydrannau o gyrsiau gwahanol neu arbeniged arall yn y Brifysgol. Pan fydd yr anghenion hyfforddi wedi’u nodi, gallwn gynnig cwrs a fydd yn hyblyg o ran ei hyd, maint y grŵp, y dylunio a’r cyflwyno.

Eich helpu i wneud y dewis iawn …

Rydyn ni’n ceisio sicrhau bod amlinelliad pob cwrs yn cynnwys cymaint â phosibl o wybodaeth, ond rydyn ni’n gwybod ei bod o gymorth os gallwch siarad â rhywun a all ateb eich cwestiynau a’ch helpu i wneud dewis gwybodus.

Mae’r Tîm Datblygu Proffesiynol yma i roi cyngor ichi – codwch y ffôn a galw 029 2087 5274 neu anfonwch neges at train@caerdydd.ac.uk