Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Pam dewis gwasanaeth pwrpasol?

10 Rheswm pam y gall ein Gwasanaeth Pwrpasol fod o les i’ch Busnes chi

1. Perthnasol i’r Gweithlu

Mae gan ein hyfforddwyr brofiad uniongyrchol o’r gweithle, gan sicrhau eu bod yn gallu rhoi gwybodaeth a theori ar waith mewn enghreifftiau ymarferol mewn bywyd go iawn. Mae ymgorffori astudiaethau achos, prosiectau a dulliau dysgu o fywyd go iawn yn sicrhau bod yr hyfforddiant yn berthnasol yn y fan a’r lle ac yn gymwys i’ch sefydliad chi.

2. Toreth o Brofiad 


Gan fod yna gyfle i ddefnyddio’r ymchwil o’r safon orau yn y byd sy’n cael ei chynnig gan y Brifysgol, gallwn ymgorffori craffter busnes, trylwyredd academaidd a phrofiad perthnasol i ddatblygu cwrs sy’n ateb eich anghenion unigol chi.

3. Effaith ar y Busnes 


Mae’n dull ymarferol ni’n canolbwyntio ar y deilliannau i’r busnes, gan sicrhau y gall y myfyrwyr roi eu haddysg ar waith ar unwaith.

4. Cyflwyno Hyblyg 


Gall cyrsiau gael eu hamserlennu i gyd-fynd â gweithgareddau beunyddiol eich sefydliad, ac maen nhw’n cael eu cyflwyno mewn modd sy’n addas i chi.

5. Lleoliad Hyblyg


Gall cyrsiau gael eu cyflwyno ar eich safle chi, yng nghyfleusterau diweddaraf y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, neu mewn man arall o’ch dewis chi.

6. Cost-effeithiol


Mae darpariaeth bwrpasol yn sicrhau bod yr hyfforddiant a gewch yn gwbl berthnasol i anghenion eich sefydliad, ac mae fel arfer yn costio llai nag anfon nifer o aelodau staff i ffwrdd ar gyrsiau ar wahân.

7. Cymorth parhaus 


Byddwn yn cydweithio â chi drwy bob cam o waith dylunio, cyflwyno a chloriannu’r hyfforddiant, a gallwn hyd yn oed eich helpu i roi’r wybodaeth ar waith yn ôl yn eich sefydliad.

8. Ymatebol


Mae cymorth dynodedig yn golygu y caiff eich ymholiadau eu trafod yn gyflym ac effeithlon.

9. Ansawdd


Mae’n cyrsiau ni’n cael eu monitro a’u cloriannu’n unigol i sicrhau y cewch yr ansawdd y byddech yn disgwyl ei chael gan un o sefydliadau blaenaf y byd.

10. Arobryn


Mae nifer o’n rhaglenni hyfforddi pwrpasol wedi’u cydnabod ar sail yr hyfforddiant ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Proffesiynol neu Anfonwch ymholiad..