Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Cymorth i Ysgolion ac Adrannau Prifysgol Caerdydd

Mae’r Tîm Datblygu Proffesiynol yn hwyluso’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) gan Ysgolion ac Adrannau ledled y Brifysgol ac mae’n eu hannog i ddatblygu neu ehangu eu gwaith DPP.

Gall y Tîm Datblygu Proffesiynol roi cymorth ar ffurf y canlynol:

Gall y PDT roi cymorth ar ffurf y canlynol:

  • Helpu i negodi a helpu i reoli prosiectau yn eich perthynas â chleientau allanol
  • Cynghori a helpu i gynllunio a threfnu gweithgareddau DPP
  • Drafftio cynigion a thendrau
  • Cynghori ar gostau a chontractau
  • Rhoi canllawiau ar farchnata a brandio
  • Hybu gweithgareddau DPP
  • Helpu i weinyddu cyrsiau ac i reoli’r digwyddiad ar y diwrnod
  • Gwneud gwaith ymchwil ar y farchnad – holiaduron ar anghenion hyfforddi
  • Trefnu achrediad gan Brifysgol Caerdydd
  • Hybu synergeddau mewn gweithgareddau DPP ar draws Ysgolion/Adrannau Academaidd

Lawrlwythwch ein taflen

Cysylltwch â ni os hoffech chi drafod gweithgareddau DPP, a’r cymorth y gall y Tîm Datblygu Proffesiynol ei roi.

train@caerdydd.ac.uk      029 2087 5274

 

 

Mewngofnodi i’r Pecyn Cymorth DPP


Edrychwch ar y Pecyn Cymorth DPP ar-lein i gael cyngor, cyfarwyddyd ac adnoddau i helpu i gyflwyno gweithgareddau DPP.

Y cyfan y bydd arnoch ei angen yw eich manylion mewngofnodi prifysgol arferol.

CPD-Network-logo

Rhwydwaith DPP


Mae’r Rhwydwaith DPP yn rhwydwaith anffurfiol o gydweithwyr ledled y Brifysgol sydd naill ai wrthi’n cyflwyno DPP, â diddordeb mewn gweithgareddau DPP, neu â diddordeb mewn ymgysylltu â chyflogwyr.

Rhagor o wybodaeth.