Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Gweithdai a Webinarau Datblygu Proffesiynol

Rhagor o wybodaeth

Yn ychwanegol at ein rhaglen o gyrsiau byr ar yr amserlen a’n gwaith datblygu proffesiynol pwrpasol, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig rhaglen o weithdai a webinarau sy’n canolbwyntio ar DPP.

 Digwyddiadau yn yr arfaeth

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd yn

Digwyddiadau blaenorol

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau blaenorol ar gael isod: