Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Cynllun Aelodaeth Datblygu Proffesiynol

Beth yw’r Cynllun Aelodaeth Datblygu Proffesiynol?

Mae Cynllun Aelodaeth Datblygu Proffesiynol Prifysgol Caerdydd wedi’i lunio i ychwanegu gwerth at ein darpariaeth bresennol mewn DPP ac i gynnig cyfleoedd i’r cwsmeriaid gyrchu amrediad o fanteision eraill o bob rhan o’r Brifysgol.

Y nod yw meithrin cysylltiadau agosach â busnesau a chynnig rhagor o gymorth ar gyfer gweithgareddau DPP.

Pam dylai’ch sefydliad chi ymuno â’r Cynllun Aelodaeth?

Mae’r cynllun yn cynnig nifer o fanteision YN RHAD AC AM DDIM i gwsmeriaid hen a newydd, gan gynnwys:

Beth Nesaf?

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru diddordeb YMGEISIWCH NAWR! neu cysylltwch â ni drwy:

train@caerdydd.ac.uk | 02920 875274

Telerau ac amodau’r cynllun aelodaeth datblygu proffesiynol.

 

CPD Membership Scheme