Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus Ôl-raddedig

Ydych chi wedi ystyried cymryd modiwl o blith y 200 o gyrsiau ôl-raddedig sy’n cael eu haddysgu ym Mhrifysgol Caerdydd ac sydd ar gael ichi? Gall cwblhau modiwl ôl-raddedig:

Pam Caerdydd?

Dyma farn rhai o’n cynfyfyrwyr am ein cyfleoedd ôl-raddedig.

Mae gorffen y modiwlau yn golygu fy mod i wedi bodloni’r gofynion academaidd i ennill statws Siartredig heb orfod cwblhau gradd meistr gyflawn.

Mae’r modiwlau dwi wedi’u gorffen wedi bod yn ddifyr ac mae’r tiwtoriaid yn barod iawn eu cymorth, roedden nhw’n ddigon bodlon trafod drwy’r e-bost a threfnu cwrdd o gwmpas yr ymrwymiadau gwaith sydd gen i.

Ein modiwlau

Mae amryw o fodiwlau ar gael yn y meysydd a ganlyn:

I gael eich derbyn ar fodiwlau mae’n rhaid ichi fodloni’r gofynion ynglŷn â mynediad i’r modiwl penodol ac mae’n dibynnu ar ddisgresiwn y tiwtor derbyn.

Rhagor o wybodaeth ac ymholiadau:

Cysylltwch â’r Tîm Datblygu Proffesiynol 
train@caerdydd.ac.uk (029) 2087 5274