Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Courses

If you would like to book on one of our courses, you can either download a copy of our booking form here, or, if paying by invoice, you can complete a booking form online by clicking on the relevant course below.


Assessing and Managing Medical Risk for Insurers

Built Environment Sustainability

Cardiff Business School - Executive Education

Communication Skills

Finance

Management and Performance Development

Marketing and Online Communications

Project Management

Social Media

Statistics

Systematic Reviews

Welsh Governance

Mae’r cyrsiau’n amrywio o ran eu hyd ac maen nhw’n cael eu teilwra’n ofalus fel bod yr hyfforddiant mor effeithiol â phosibl. Rydyn ni’n cynnig sawl dyddiad ar gyfer pob cwrs, er mwyn rhoi cyfle ichi gynllunio’ch Datblygu Proffesiynol Parhaus ymhellach ymlaen llaw a chaniatáu ichi lunio pecyn o’n cyrsiau hyfforddi. Mae ffioedd y cyrsiau’n cynnwys cinio a lluniaeth.

Os na allwch weld y cwrs rydych chi’n chwilio amdano, cofiwch ein bod yn cynnig gwasanaeth pwrpasol i fusnesau a sefydliadau. Cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol i gael trafodaeth gyfrinachol yn rhad ac am ddim am eich anghenion hyfforddi.

Colli swydd drwy afreidedd? Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid.