Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Courses

If you would like to book on one of our courses, you can either download a copy of our booking form here, or, if paying by invoice, you can complete a booking form online by clicking on the relevant course below.


Assessing and Managing Medical Risk for Insurers

Communication Skills

Finance

Management and Performance Development

Marketing and Online Communications

Project Management

Statistics

Systematic Reviews

Welsh Governance

Mae’r cyrsiau’n amrywio o ran eu hyd ac maen nhw’n cael eu teilwra’n ofalus fel bod yr hyfforddiant mor effeithiol â phosibl. Rydyn ni’n cynnig sawl dyddiad ar gyfer pob cwrs, er mwyn rhoi cyfle ichi gynllunio’ch Datblygu Proffesiynol Parhaus ymhellach ymlaen llaw a chaniatáu ichi lunio pecyn o’n cyrsiau hyfforddi. Mae ffioedd y cyrsiau’n cynnwys cinio a lluniaeth.

Os na allwch weld y cwrs rydych chi’n chwilio amdano, cofiwch ein bod yn cynnig gwasanaeth pwrpasol i fusnesau a sefydliadau. Cysylltwch â’n Tîm Datblygu Proffesiynol i gael trafodaeth gyfrinachol yn rhad ac am ddim am eich anghenion hyfforddi.

Colli swydd drwy afreidedd? Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid.