Skip to content
Skip to navigation menu
The Confucius Insititute at Cardiff University

Profion Hyfedredd Tsieinëeg (HSK)

Cafodd y prawf HSK newydd ei lansio gan Hanban mewn ymdrech i roi gwell gwasanaeth i ddysgwyr Tsieinëeg. Mae’r prawf yn deillio o waith ar y cyd gan arbenigwyr mewn gwahanol ddisgyblaethau gan gynnwys addysgu Tsieinëeg, ieithyddiaeth, seicoleg a mesuriadau addysgol. Mae’r arholiad newydd yn cynnwys manteision yr HSK gwreiddiol ac yn cymryd i ystyriaeth dueddiadau diweddar mewn hyfforddiant Tsieinëeg drwy gynnal arolygon a defnyddio’r canfyddiadau diweddaraf mewn profion iaith rhyngwladol.

I. Strwythur y profion

Mae’r HSK newydd yn cynnwys prawf ysgrifennu a phrawf siarad, sy’n annibynnol ar ei gilydd.

Ceir chwe lefel o brofion ysgrifennu:  HSK lefel I i lefel VI

Ceir tair lefel o brofion siarad:  HSK (lefel dechreuwr); HSK (lefel ganolradd) ac HSK (lefel uwch).

Yr HSK newydd Geirfa CLPS CEF
HSK (Lefel VI) dros 5,000 Lefel V C2
HSK (Lefel V) 2500 C1
HSK (Lefel IV) 1200 Lefel IV B2
HSK (Lefel III) 600 Lefel III B1
HSK (Lefel II) 300 Lefel II A2
HSK (Lefel I) 150 Lefel I A1

II. Lefelau’r profion

Mae gwahanol lefelau’r HSK newydd yn debyg i rai o’r lefelau yn y Graddfeydd Hyfedredd Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CLPS) a’r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin (CEF): dyma’r manylion:

Y Prawf Ysgrifennu Y Prawf Siarad
HSK (Lefel VI) HSK (Lefel Uwch)
HSK (Lefel V)
HSK (Lefel IV) HSK (Lefel Ganolradd)
HSK (Lefel III)
HSK (Lefel II) HSK (Lefel Dechreuwr)
HSK (Lefel I)

III. Egwyddorion y profion

Mae’r HSK newydd yn pwysleisio gwrthrychedd a chywirdeb yr arfarniad ac yn rhoi pwyslais hefyd ar allu gwirioneddol y dysgwyr mewn Tsieinëeg.

Mae’r HSK newydd yn pennu amcanion clir er mwyn caniatáu i’r sawl sy’n sefyll y prawf wella’i alluoedd mewn Tsieinëeg mewn  modd systemataidd ac effeithlon.

IV. Dibenion y profion

Mae’r HSK newydd yn cadw cyfeiriad yr hen HSK fel prawf cyffredinol o alluoedd Tsieinëeg dysgwyr o oedolion. Gall canlyniadau’r prawf ateb sawl diben:

1. Cyfeirnod ar gyfer penderfyniadau sefydliad addysgol ynghylch recriwtio myfyrwyr, aseinio myfyrwyr i ddosbarthiadau gwahanol, caniatáu i fyfyrwyr neidio dros gyrsiau penodol a rhoi credydau academaidd i fyfyrwyr.

2. Cyfeirnod ar gyfer penderfyniadau cyflogwyr ynghylch recriwtio, hyfforddi a dyrchafu pobl sydd wedi sefyll y prawf.

3. Ffordd i ddysgwyr Tsieinëeg asesu a gwella’u hyfedredd mewn Tsieinëeg.

4. Ffordd i sefydliadau hyfforddi Tsieinëeg arfarnu canlyniadau’r hyfforddiant.

V. Tystysgrif Ganlyniadau

Caiff y rhai sydd wedi sefyll prawf ganlyniadau’r HSK newydd gan Hanban o fewn tair wythnos ar ôl y prawf.

Os hoffech gael gwybodaeth fanylach am brofion mewn Tsieinëeg, ewch i’r wefan profion Tsieinëeg yn english.hanban.org neu www.chinesetesting.cn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Sefydliad Conffiwsiws
Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes
Senghennydd Road
Caerdydd CF24 4AG

Y Dr. Xueyi Zhu
Ffôn
:   + 44(0)29 20870000

Ffacs:   +44(0)29 20668935

E-bost: zhux11@caerdydd.ac.uk