Skip to content
Skip to navigation menu
The Confucius Insititute at Cardiff University

Amdanon ni

1. Gwybodaeth gyffredinol

Cafodd Sefydliad Conffiwsiws Prifysgol Caerdydd ei sefydlu gan Brifysgol Xiamen ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, gyda chymorth Swyddfa Ryngwladol yr Iaith Tsieinëeg (Hanban). Cafodd y cytundeb rhwng Hanban a Phrifysgol Caerdydd ei lofnodi ar 2 Ebrill 2007, ac ym mis Ebrill 2012 cafodd y cytundeb ei ymestyn am bum mlynedd arall.

Cafodd y Sefydliad ei lansio’n swyddogol ar 4 Chwefror 2008 gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Paul Murphy AS. Agorwyd ystafelloedd Conffiwsiws (cyfres o dair ystafell ddosbarth) ar 15 Gorffennaf 2008 gan Zhu Chongshi, Llywydd Prifysgol Xiamen.

Mae’r Cyfarwyddwr Tsieinëeg, y Dr Xueyi Zhu, wedi’i secondio o Brifysgol Xiamen. Cyrhaeddodd y Dr Zhu Gaerdydd yng ngwanwyn 2012 yn gyfarwyddwr academaidd i’r Sefydliad. Mae’n cael cymorth gan grŵp o diwtoriaid Tsieinëeg, rhai ohonyn nhw wedi’u secondio hefyd o Brifysgol Xiamen.

Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Conffiwsiws yw’r Athro Anthony Beresford. Cefnogir y Sefydliad gan gynorthwyydd gweinyddol (Rachel Williams) a swyddogion prosiect.

2. Strwythur y drefniadaeth a’r rheolaeth

Mae gan Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd Fwrdd Cynghorwyr, sy’n cynnwys aelodau o’r ddau barti. Mae aelodau’r parti Prydeinig yn cynnwys yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd. Mae aelodau’r parti Tsieineaidd yn cynnwys yr Athro Wu Daguang, Is-Lywydd Prifysgol Xiamen, Mr Mao Tongwen, Cyfarwyddwr Swyddfa Ryngwladol Prifysgol Xiamen, a’r Dr Zhu Xueyi, Cyfarwyddwr Academaidd Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd.

3. Addysgu a gweithgareddau eraill

O’i swyddfa yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes, mae Sefydliad Conffiwsiws yn cynnig ystod eang o gyrsiau a rhaglenni iaith i oedolion. Mae’r rhain yn cynnwys: Tsieinëeg Lefel I – IV, Tsieinëeg Busnes, Arolwg o Ddiwylliant Tsieina, a Tsieinëeg Hanfodol fel Modiwl Annibynnol i israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd. I ateb anghenion pobl fusnes a gweithwyr proffesiynol lleol, mae Sefydliad Conffiwsiws hefyd yn rhedeg cyrsiau a sesiynau hyfforddi byr.

I ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, mae’r Sefydliad yn rhedeg sesiynau blasu iaith a diwylliant Tsieina yn rhad ac am ddim, ac yn helpu i drefnu clybiau ar ôl ysgol, rhaglenni Tsieinëeg yn y cwricwlwm, Cymwysterau Fframwaith Cymwysterau a Chredydau CBAC a phrofion hyfedredd YCT mewn Tsieinëeg, yn ogystal â rhaglenni Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion uwchradd a rhaglenni Wythnos Tsieina mewn ysgolion cynradd.  Mae Menter Ysgolion Cymru Tsieina – sydd wedi’i datblygu ar y cyd â Sefydliad Conffiwsiws Llanbedr Pont Steffan a Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a CILT Cymru – yn datblygu rhaglenni addysgu Tsieinëeg i ysgolion ledled Cymru.

Mae’r Sefydliad hefyd wedi ymgymryd â threfnu gweithgareddau diwylliannol, gan gynnwys rhedeg Ysgolion Sadwrn sy’n canolbwyntio ar agweddau gwahanol ar ddiwylliant Tsieina, gan roi anerchiadau i gymdeithasau lleol a threfnu digwyddiadau diwylliannol.

4. Amcanion a chynlluniau datblygu

Nod Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd yw dod yn hyrwyddwr a darparwr eithriadol ym maes iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru.

I wireddu’r genhadaeth yma, bydd y Sefydliad yn ymdrechu: