Skip to content
Skip to navigation menu

Croeso i Ganolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes

Heb lwyddo i ddod i’r Diwrnod Agored? Dim problem! Edrychwch ar ein fideos isod i gael help ynglŷn â Chyllid ac Ymrestru a manylion am sut y gallwch ddechrau ar lwybr at Radd gan Brifysgol Caerdydd!

Ariannu’ch addysg

Popeth y mae angen ei wybod am ariannu’ch cyrsiau a’ch ffioedd. Unrhyw gwestiynau? Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.caerdydd.ac.uk/learn/choices/funding-your-learning/

Ymrestru yn y Ganolfan

Dyma awgrymiadau i’ch helpu i wneud y gorau o’ch astudiaethau yma. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.cardiff.ac.uk/learn/choices/student-information/

Llwybrau at Radd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes wedi datblygu nifer o lwybrau i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio at radd ym Mhrifysgol Caerdydd.  Mae pob llwybr wedi’i ddatblygu ag oedolion prysur mewn cof. Mae hynny’n golygu eu bod yn cael eu haddysgu’n rhan-amser gyda’r nos ac ar y penwythnos a hynny mewn awyrgylch cyfeillgar braf. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: www.cardiff.ac.uk/learn/choices/pathways-to-a-degree-at-cardiff-university/

Hygyrchedd y Ganolfan

Os oes gennych anhwylder meddygol hirdymor, anhawster dysgu penodol neu anhwylder arall a allai olygu ei bod yn anodd dod i astudio, dyma’r wybodaeth y mae arnoch ei hangen.