Skip to content
Skip to navigation menu

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am y Ganolfan

Gadewch inni wybod a byddwn yn ddigon bodlon helpu.

Y Canllaw Dysgu

Cyfle i wella’ch sgiliau dysgu a manteisio i’r eithaf ar eich profiad dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd

Y Llawlyfr i Fyfyrwyr

Mae gan y Ganolfan Lawlyfr newydd gwell i’r Myfyrwyr ac mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r llawlyfr ar gael i bob myfyriwr sy’n astudio gyda Chanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes.

Caiff y myfyrwyr gasglu eu copi o’r mannau canlynol:

Os nad yw lleoliad eich cwrs chi’n rhan o Brifysgol Caerdydd, cewch ffonio’r Dderbynfa ar 029 2087 0000 a gofyn am gopi.

Os yw’n well gennych, gallwch lawrlwytho’r Llawlyfr:

Cyfleusterau

Cynrychiolwyr y myfyrwyr

Gall Cynrychiolwyr y Myfyrwyr helpu i godi cwestiynau penodol gyda’r adran ar eich rhan.

Gallwch gysylltu â Chynrychiolwyr y Myfyrwyr yma.

Ffurflenni cloriannu cwrs