Skip to content
Skip to navigation menu

Astudiaethau Cymdeithasol

Darlithydd Cydlynol

Mae’r cyrsiau poblogaidd mewn Niwro-ieithyddiaeth a’r cyrsiau Therapi Derbyn ac Ymrwymo wedi’u datblygu i gynnig dilyniant, ynghyd â chwrs penwythnos sy’n sefyll ar ei ben ei hun. Rydyn ni bob amser yn cael adborth cadarnhaol iawn ar y cyrsiau hyn gan weithwyr proffesiynol a’r rhai sydd â diddordeb yn y meysydd astudio hynod ddifyr hyn.

Mae’r cyrsiau sy’n ymwneud â Chwnsela yn cynnig cyfeiriad sy’n cael ei groesawu gan bawb sy’n defnyddio sgiliau cwnsela yn eu bywyd gartref ac yn eu gwaith.

Mae’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn ei ail flwyddyn ar ôl cael blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn. Byddwch yn astudio ar lefel prifysgol ond mewn grŵp llai gyda chymorth unigol – i gael yr wybodaeth ddiweddaraf i gyd, ymunwch â’r rhestr e-bost.

Gall y myfyrwyr roi eu credydau o unrhyw gyrsiau mewn Astudiaethau Cymdeithasol tuag at y Dystysgrif Sylfaen mewn Astudiaethau Cymdeithasol (60 credyd) sy’n hwb i’ch portffolio personol a phroffesiynol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jan Stephens.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Astudiaethau Cymdeithasol Courses

See past courses and register interest ↓