Skip to content
Skip to navigation menu

Astudiaethau CymdeithasolCo-ordinating Lecturer: Jan Stephens
Tel: 029 2087 6248    Email: stephensj4@cardiff.ac.uk


Mae Astudiaethau Cymdeithasol yn cynnig cyfres ysgogol a heriol o gyrsiau lle cewch y cyfle i drin a thrafod materion a thrafodaethau cyfoes mewn cyd-destun academaidd. Os oes gennych ddiddordeb yn y materion cymdeithasol cymhleth a wynebwn yn y gymdeithas fodern sydd ohoni, Astudiaethau Cymdeithasol yw’r cwrs i chi!

Mae’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn parhau i fod yn ffordd boblogaidd iawn o astudio addysg uwch i fyfyrwyr sydd heb fod yn dysgu ers peth amser. Byddwch yn astudio gyda thiwtoriaid hynod fedrus mewn dosbarth bach sy’n cynnig yr amgylchedd dysgu delfrydol i oedolion sy’n dysgu.

Newydd eleni! Yn 2016, rydym yn cynnig Llwybr at Wyddoniaeth Cymdeithasol yn ystod y dydd i ddiwallu’r galw, yn enwedig ymhlith y rhai sydd ag ymrwymiadau gofalu.

Rydych yn gallu defnyddio eich credydau lefel 4 o gyrsiau studiaethau Cymdeithasol tuag at y Dystysgrif Addysg Barhaus mewn Astudiaethau Cymdeithasol (60 credyd) i roi hwb i’ch portffolio personol a phroffesiynol. Cysylltwch â Jan Stephens, y Darlithydd Cydlynol, i gael rhagor o wybodaeth.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Astudiaethau Cymdeithasol Courses

See past courses and register interest ↓