Skip to content
Skip to navigation menu

Gwyddoniaeth a’r AmgylcheddCo-ordinating Lecturer: Dr Zbig Sobiesierski
Tel: 029 2087 5264    Emai: sobiesierskiz@cardiff.ac.uk


Eleni, rydym yn cyflwyno cyrsiau newydd ar Adar Môr a Chynefinoedd Dˆwr Croyw, Afiechydon ac Anhwylderau’r Ymennydd a Chyflwyniad i Fioleg Ddynol i eistedd ochr yn ochr â chyrsiau ar Ddelweddu Meddygol a’r Corff Dynol a Chlefydau yn y Byd sy’n Datblygu.

Fel bob amser, mae cyrsiau ar gael ar benwythnosau ac eleni, yn ogystal â Seryddiaeth ar Waith a Meddyginiaethau Llysieuol, bydd y berthynas rhwng y tirweddau a welwn a’r ddaeareg sylfaenol yn parhau i gael eu hastudio mewn cyrsiau Daeareg Maes yn y Canolbarth: llosgfynyddoedd, riffiau trofannol a mwynau copr a Daeareg Maes ar Benrhyn Lizard, Cernyw.

Mae Cyflwyniad i Fioleg Ddynol yn fodiwl craidd ar gyfer ein Llwybr at Ofal Iechyd newydd, tra bod Afiechydon ac Anhwylderau’r Ymennydd yn canolbwyntio ar ymchwil gyfredol ac yn tynnu sylw’n benodol at ffactorau genetig a moleciwlaidd sylfaenol sy’n gysylltiedig ag anhwylderau’r ymennydd. Argymhellir i chi gofrestru’n gynnar ar gyfer pob cwrs er mwyn osgoi siom.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd Courses

See past courses and register interest ↓