Skip to content
Skip to navigation menu

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd

Darlithydd Cydlynol: 

Mae gwyddoniaeth yn disgrifio’r byd rydyn ni’n byw ynddo, ac mae’r gallu i ryfeddu at ymddygiad pethau, ei gwestiynu a’i ddeall, yn rhan bwysig o’n bywydau ni i gyd.

O fis Ionawr 2014 ymlaen, mae gennyn ni gyrsiau newydd (drwy gyfrwng y Saesneg) ynghylch Gwella Natur – yr Ardd Gyfoes, Adar y Môr a’u Hecoleg, Cefnfor a Hinsawdd: eu Rôl yn ein Dyfodol a Symud y Tirlun: celf, cerflunio a dylunio yn yr ardd fodern.

Byddwn yn parhau i ystyried y berthynas rhwng y tirluniau rydyn ni’n eu gweld a’r ddaeareg odanynt yn Daeareg o’r Dechrau a Daeareg Maes yn Ne Sir Amwythig (Rhan 2). Cewch gymryd y cwrs olaf yma yn annibynnol ar Ran 1, ac mae’n addas i unrhyw un ymrestru arno.

P’un a hoffech chi ddysgu mwy am dechnegau tyfu bwyd a garddio heb fawr o waith cynnal a chadw, planhigion bwyd lluosflwydd anarferol, neu oblygiadau newid defnydd tir o ran yr amgylchedd, gobeithio y bydd yna rywbeth o ddiddordeb ichi.  Rydyn ni’n argymell y dylech ymrestru’n gynnar ar gyfer pob cwrs i osgoi cael eich siomi.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd Courses

See past courses and register interest ↓