Skip to content
Skip to navigation menu

Polisïau, gweithdrefnau a rheoliadau

Pan fyddwch wedi ymrestru gyda ni, byddwch yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac oherwydd hynny byddwch yn cael eich rhwymo gan nifer o bolisïau a gweithdrefnau gan gynnwys rhai sy’n perthyn i’r Ganolfan, sef:

Mae gan y Brifysgol nifer o bolisïau a rheoliadau eraill y dylech fod yn ymwybodol ohonyn nhw, ac mae’r rhain i’w cael yn y Llawlyfr Rheoliadau Academaidd

Nodyn i Fyfyrwyr

Bydd pob mater sy’n codi o’r ffaith eich bod wedi ymrestru yn fyfyriwr yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cael ei lywodraethu a’i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr ac yn dod o dan awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig. Gall cwynion am unrhyw fater sy’n codi o’r ffaith eich bod wedi ymrestru yn fyfyriwr gael eu cyfeirio at Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol, ond dim ond ar ôl i’r gweithdrefnau mewnol gael eu dihysbyddu.