Skip to content
Skip to navigation menu

Llwybrau at radd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes wedi datblygu nifer o lwybrau i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio ar gyfer gradd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae pob llwybr wedi’i ddatblygu ar gyfer oedolion prysur. Mae hynny’n golygu eu bod yn cael ei haddysgu’n rhan-amser gyda’r nos ac ar y penwythnos a hynny mewn amgylchedd cyfeillgar braf. Ran amlaf, fydd dim angen cymwysterau blaenorol cyn dechrau a bydd digon o gymorth ar gael i ddatblygu’ch sgiliau astudio.

These pathways are designed for those with life experience and we welcome applications from students who may have been away from formal education for several years.

Y pynciau sydd ar gael

Cyllid ar gael

Os ydych yn cael budd-daliadau, fe allai’ch cyrsiau ar ‘lwybr’ fod ar gael ichi yn rhad ac am ddim.  Mae bwrsariaethau ar gael hefyd i fyfyrwyr o gefndir incwm isel.  I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch eich pwnc o blith y rhestr uchod.

Rhesymau dros astudio ar Lwybr

Dyma’ch cyfle chi i baratoi ar gyfer Addysg Uwch!