Skip to content
Skip to navigation menu

Llwybr at Radd gan Ysgol Fusnes Caerdydd

Pathway to Business

Lawrlwytho

[ Eng | Cym ]

Hoffech chi weithio tuag at radd gan Ysgol Fusnes Caerdydd?  Ym mis Medi 2013 bydd Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn lansio Llwybr a fydd yn caniatáu ichi astudio tuag at radd Rheoli Busnes (BSc), Cyfrifeg (BSc) neu Gyfrifeg a Chyllid (BSc) yn Ysgol Fusnes Caerdydd sydd wedi’i chydnabod yn eang fel un o brif ysgolion busnes a rheoli y Deyrnas Unedig.

Gallwch ymrestru ar y Llwybr nawr.  Mae cyrsiau’r Llwybr wedi’u rhestru isod.

I ymrestru ar y Llwybr at Radd mewn Rheoli Busnes (BSc) bydd angen ichi ymrestru ar Egwyddorion Rheoli Busnes (Medi) cyn y dyddiad dechrau.  Bydd angen ichi ymrestru hefyd ar Amgylchedd Busnes, Cyflwyniad i Gyfrifeg a Phobl mewn Sefydliadau.

I ymrestru ar y Llwybr at Radd mewn mewn Cyfrifeg (BSc) neu Gyfrifeg a Chyllid (BSc) bydd angen ichi ymrestru ar y Cyflwyniad i Gyfrifeg Cyllid a Chyfrifeg Rheoli cyn y dyddiad dechrau.  Bydd angen ichi ymrestru hefyd ar Hanfodion Adroddiadau Ariannol, Egwyddorion Rheoli Busnes (Mawrth).

Bellach mae yna gyfle ichi wireddu’ch potensial chi i ddysgu. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf.

Byddwch yn dechrau arni o dipyn i beth …

Angen cyngor neu ragor o wybodaeth?

Ymunwch â’n rhestr bostio neu cysylltwch â ni. Bydd Jan Stephens yn falch o helpu, a gallwch gysylltu â hi ar 029 2087 6248 neu drwy anfon at StephensJ4@caerdydd.ac.uk.

Pob lwc ichi ar eich llwybr dysgu!

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Llwybr at Radd gan Ysgol Fusnes Caerdydd Courses

See past courses and register interest ↓