Skip to content
Skip to navigation menu

Llwybr at Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Hoffech chi astudio at radd mewn Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant?

Llwybr Ein Cyfryngau ni, Ein Byd ni yw’r union beth i chi.

Mae llwybr cynnydd Ein Cyfryngau ni, Ein Byd ni yn llwybr hyblyg a fforddiadwy at raddau yn Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Mae wedi’i ddylunio’n unswydd i gyd-fynd â bywydau prysur oedolion mewn addysg ac mae’n cynnwys ystod o gyrsiau symbylol sy’n cael eu haddysgu gyda’r nos ac ar y penwythnos.

Mae’r rhaglen o gyrsiau’n cael ei datblygu ar hyn o bryd ond mae’n debyg o gynnwys ‘Rhyfel a’r Cyfryngau’, ‘Pecynnu’r Gorffennol’, ‘Gohebu ar Chwaraeon’, ‘Cerddoriaeth Boblogaidd, Diwylliant a’r Gymdeithas’,Tueddiadau yn y Cyfryngau Cymdeithasol’, ‘Comedi ym Mhrydain: Dosbarth, Cenedl a Hunaniaeth’, ac ‘Y Tu mewn i’r Newyddion’.

Dim ond un cwrs ar y tro y bydd rhaid ichi ymrestru arno ac mae cynllun anwybyddu ffioedd a bwrsariaethau ar gael i helpu gyda chost astudio. A’r peth gorau yw, does dim angen cymwysterau arnoch er mwyn ymrestru.

Hefyd gallwch gysylltu â Richard Marsden, cydlynydd y Llwybr ar MarsdenR@caerdydd.ac.uk neu 029 2087 5610.

Bydd Ein Cyfryngau ni, Ein Byd ni yn dechrau ym mis Medi 2014 a bydd rhagor o wybodaeth i’w weld ar y tudalen gwe hwn maes o law. Os oes gennych ddiddordeb ac os hoffech wybod mwy, ymunwch â’n rhestr bostio.

Dyma’ch cyfle chi i wireddu’ch uchelgais addysgol. Gallwch glywed am brofiadau personol cyn-fyfyrwyr y Llwybrau isod.