Skip to content
Skip to navigation menu

Llwybr at radd mewn Llenyddiaeth Saesneg, Iaith Saesneg neu Athroniaeth.

Y Tu Mewn i Naratifau

Bellach mae gennych y cyfle i ymrestru ar lwybr sy’n arwain at radd israddedig gan Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol Caerdydd.

Dolenni defnyddiol

Os ydych chi wastad wedi rhoi’ch bryd ar ddysgu mwy am lenyddiaeth, iaith neu athroniaeth, cewch yr hyfforddiant a’r cymorth i’ch galluogi i harneisio’ch sgiliau.  Bydd y llwybr newydd yn agor pynciau difyr ichi ac yn hwb i’ch creadigedd.  Byddwch yn dysgu am storïau: y storïau rydyn ni’n eu defnyddio i wneud synnwyr o fywyd, y codau a’r patrymau sy’n ein cysylltu â’n gilydd, a’r syniadau y mae’r storïau a’r codau hyn wedi’u seilio arnyn nhw.

Mae Y Tu Mewn i Naratifau yn gynllun cydweithredol rhwng Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes (LEARN) ac Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP) Prifysgol Caerdydd.

Gyda chymorth ein tiwtoriaid arbenigol, byddwch yn datblygu’r sgiliau y mae eu hangen ar gyfer eich gradd.  Ar ôl ichi orffen y llwybr yn llwyddiannus, bydd cyfweliad yn cael ei warantu ichi yn ENCAP ac os byddwch yn symud ymlaen fe fyddwch yn gymwys ar gyfer ‘statws uwch’ o 60 o gredydau a fydd yn cyfrif tuag at flwyddyn gyntaf eich gradd.

Gallech ddechrau Y Tu Mewn i Naratifau mor gynnar ag Ionawr 2014!

Os oes angen ichi drafod y llwybr yn fanylach neu os hoffech gael cyngor am gyllid, cysylltwch â Lewis Beer drwy ffonio 02920 874618 neu drwy anfon neges at BeerLR@caerdydd.ac.uk

Hoffech chi ymuno â’n rhestr bostio i gael gwybodaeth am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ar lwybr Y Tu Mewn i Naratifau?

Dyma’ch cyfle chi i wireddu’ch uchelgais addysgol. Gallwch glywed am brofiadau personol cyn-fyfyrwyr y Llwybrau isod.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Group 1 Core Courses

See past courses and register interest ↓

Group 2 Option Courses

See past courses and register interest ↓