Skip to content
Skip to navigation menu

Modiwlau i israddedigion

Mae croeso i fyfyrwyr ymrestru ar unrhyw gwrs sy’n cael ei hysbysebu gan y Ganolfan Addysg Gydol Oes ym mhrosbectws Choices, neu ar ein gwefan. Ond, os ydych chi’n bwriadu defnyddio’r credydau fel rhan o’ch astudiaethau israddedig, yna mae’n rhaid i’r cwrs fod yn un sydd wedi’i sefydlu fel Modiwl Annibynnol.

Modiwlau Annibynnol

Dim ond i fyfyrwyr israddedig AMER-LLAWN mewn ysgolion penodol y mae Modiwlau Annibynnol ar gael. I ymrestru ar un o’r modiwlau annibynnol sydd wedi’u rhestru yn y Catalog Modiwlau Annibynnol, bydd angen ichi ymrestru drwy SIMS ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at Siân Austin yn austins5@caerdydd.ac.uk neu dewch i’r Ganolfan Addysg Gydol Oes, Senghennydd Road (y drws nesaf i Theatr y Sherman), Ystafell E2.01.

Os nad ydych chi’n siŵr a gewch chi ymrestru ar fodiwl annibynnol neu beidio, holwch yn eich Ysgol gartref yn gyntaf.

Mae’r Ganolfan Addysg Gydol Oes yn cynnig Modiwlau Annibynnol yn y pynciau a ganlyn:

Cliciwch yma i weld ein catalog modiwlau a dewis eich modiwlau chi.