Skip to content
Skip to navigation menu

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Darlithydd Cydlynol

Yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes mae yna gyfleoedd unigryw i’r cyhoedd ddod i ddosbarthiadau ac eistedd ochr yn ochr â myfyrwyr israddedig er mwyn manteisio ar amgylchedd dysgu llawn symbyliad.

Mae’r cyrsiau Gwleidyddiaeth a Llywodraethiant yn newydd yn adran y Gyfraith eleni ac yn rhoi cipolwg ar y cyfnod yn arwain at ddatganoli, proses datganoli, a sut mae Cymru’n gweithio.

Mae’r cyrsiau System Gyfreithiol Lloegr a Chyfraith ac Arferion Cyflogaeth yn cael eu cynnig i weithwyr proffesiynol a lleygwyr sydd â diddordeb. Mae’r cyrsiau hyn yn gysylltiedig â sgiliau cyflogadwyedd, ac fe fyddan nhw’n fanteisiol i fyfyrwyr ar gyrsiau Cyfieithu ar y Pryd yn y Gwasanaeth Cyhoeddus.

Bwriad yr amrywiaeth o gyfleoedd i astudio yn adran y Gyfraith yw ateb awydd ehangach ymhlith y cyhoedd i ddeall sut rydyn ni’n cael ein llywodraethu, a phwy yn ein cymdeithas sy’n llunio’r rheoliadau a’r rheolau rydyn ni’n byw ein bywyd bob dydd yn unol â nhw.

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cyrsiau drwy danysgrifio i’n rhestr bostio ac ymuno â’n cymunedau ni ar Facebook a Twitter.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Courses

See past courses and register interest ↓