Skip to content
Skip to navigation menu

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol / Y Gyfraith


Co-ordinating Lecturer: Jan Stephens
Tel: 029 2087 6248  Email: StephensJ4@cardiff.ac.uk


Mae’r cyrsiau Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth/y Gyfraith yn cynnig cyfle unigryw i elwa ar amgylchedd dysgu ysgogol a chael eich addysgu gan diwtoriaid gwybodus.

Mae pob un o’n cyrsiau yn rhoi cyfle gwych i gaffael gwybodaeth a sgiliau proffesiynol. Os oes gennych ddiddordeb mewn sut mae Cymru yn gweithio, bydd y System Wleidyddol yng Nghymru yn eich hysbysu ac yn ateb eich cwestiynau i gyd. Y cyddestun ehangach sydd o dan sylw yng nghwrs Cyfraith Ewropeaidd a 1989: blwyddyn ganolog i Ewrop. Mae’r Cyflwyniad i Gysylltiadau Rhyngwladol yn parhau i gynnig cam cyntaf rhagorol er mwyn deall testun sydd bob amser yn gymhleth. Mae gennym gwrs mwy arbenigol newydd eleni o’r enw Prinder Dˆwr sy’n edrych ar fater cynyddol anodd sy’n cael effaith ar draws y byd.

Mae’r Llwybr at Gysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth yn llwybr poblogaidd at radd gyffrous. Cewch astudio a manteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol / Y Gyfraith Courses

See past courses and register interest ↓