Skip to content
Skip to navigation menu

Ieithoedd

Mae’n Canolfan ni’n unigryw oherwydd y dewis eang o ieithoedd tramor gwahanol sy’n cael eu cynnig. Mae’r rhain yn cynnwys Croateg (sef Croateg Serbia a Chroateg Bosnia), Groeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwsieg a Thyrceg ar amryw o lefelau. Swedeg i ddechreuwyr yw’r ychwanegiad diweddaraf (i ddilynwyr cyfresi gwledydd Llychlyn? Pam lai!). Mae Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg ar gael ar wyth lefel mynediad wahanol i ateb pob gallu.

Yn fwy ac yn fwy rydyn ni wedi sylweddoli yr hoffai nifer o’n myfyrwyr uwch fynd â’u hieithoedd ymhellach, ac felly a’r myfyrwyr hyn mewn cof rydyn ni wedi mynd ati ar y cyd â’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth i ddatblygu Llwybr tuag at eu graddau hi mewn Ieithoedd a Chyfieithu. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso ichi gysylltu â ni.

Yn sgil llwyddiant y llynedd, mae rhai o’n cyrsiau yn ystod y dydd (ar lefel dechreuwyr, lefel gwella a lefel ganolradd) yn cael eu haddysgu mewn dwy adran: 20 wythnos i ddatblygu pob agwedd ar yr iaith ac wedyn cyrsiau byrrach, yn y gwanwyn, i atgyfnerthu’r dysgu, yn enwedig y siarad a’r gwrando.

Ar y cyd â hyn, os oes arnoch angen gwella’n gyflym mewn Ffrangeg neu Sbaeneg, am resymau personol neu broffesiynol – ac mi wyddon ni fod hyn yn wir i nifer fawr o’n myfyrwyr – bwriwch olwg ar ein cyrsiau Llwybr Carlam. Bydd y rhain yn cynnig cyfle ichi wneud dwy lefel yn yr un flwyddyn.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Arabic Courses

See past courses and register interest ↓

Chinese Courses

See past courses and register interest ↓

Croatian Serbian Bosnian Courses

See past courses and register interest ↓

French Courses

See past courses and register interest ↓

German Courses

See past courses and register interest ↓

Greek Courses

See past courses and register interest ↓

Italian Courses

See past courses and register interest ↓

Japanese Courses

See past courses and register interest ↓

Polish Courses

See past courses and register interest ↓

Portuguese Courses

See past courses and register interest ↓

Public Service Interpreting Courses

See past courses and register interest ↓

Russian Courses

See past courses and register interest ↓

Spanish Courses

See past courses and register interest ↓

Swedish Courses

See past courses and register interest ↓

Turkish Courses

See past courses and register interest ↓