Skip to content
Skip to navigation menu

LanguagesSenior Lecturer in Modern Languages
Helga Eckart Tel: 029 2087 5336    Email: eckart@cardiff.ac.uk

Executive Officer
Sian Austin Email: languages@cardiff.ac.uk


Mae ein rhaglen gyffrous o ieithoedd modern yn rhoi cyfle ardderchog i astudio iaith newydd a/neu wella eich sgiliau iaith presennol safon uchel iawn.

Cofrestru ar gwrs iaith yw’r ffordd berffaith i wneud ffrindiau newydd, cynyddu eich hyder, a chadw eich meddwl yn brysur. Ceir llawer mwy o resymau dros ymrestru nawr. Edrychwch ar y rhestr helaeth o gyrsiau iaith rydym yn eu cynnig ar y tudalennau canlynol a rhowch gynnig ar iaith newydd a her newydd. Addysgir ein cyrsiau iaith gan diwtoriaid yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, y rhan fwyaf ohonynt sy’n siaradwyr brodorol.

Trwy astudio un o’n cyrsiau iaith, gallwch ennill credydau a gweithio tuag at gymhwyster, naill ai Tystysgrif/Diploma mewn iaith o’ch dewis chi, neu hyd yn oed ymuno â’n Llwybr Gradd mewn Ieithoedd Modern neu Raglen Cyfieithu yn yr Ysgol Ieithoedd Modern sydd o safon uchel iawn.

Bydd y rhan fwyaf o’n cyrsiau i’w gweld yn y llyfryn hwn, fodd bynnag, bydd hefyd cyrsiau
dechreuwyr ychwanegol mewn rhai ieithoedd yn dechrau ym mis Ionawr 2016, yn dibynnu
ar y galw. Caiff y rhain eu hysbysebu ar ein gwefan ddechrau mis Rhagfyr 2016. Mae
gennym hefyd raglen ysgol haf ym mis Mehefin/Gorffennaf 2017 a bydd llyfryn ar wahân ar gyfer y rhain ar gael ddiwedd mis Mawrth 2017.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Arabic Courses

See past courses and register interest ↓

Chinese Courses

See past courses and register interest ↓

French Courses

See past courses and register interest ↓

German Courses

See past courses and register interest ↓

Greek Courses

See past courses and register interest ↓

Italian Courses

See past courses and register interest ↓

Japanese Courses

See past courses and register interest ↓

Polish Courses

See past courses and register interest ↓

Portuguese Courses

See past courses and register interest ↓

Public Service Interpreting Courses

See past courses and register interest ↓

Russian Courses

See past courses and register interest ↓

Spanish Courses

See past courses and register interest ↓

Swedish Courses

See past courses and register interest ↓

Translation Courses Courses

See past courses and register interest ↓

Turkish Courses

See past courses and register interest ↓