Skip to content
Skip to navigation menu

Y Dyniaethau

Darlithydd Cydlynol

Hoffech chi ddysgu rhywbeth newydd? Mae rhaglen y Dyniaethau yn cynnig cyrsiau o’r radd flaenaf i unigolion chwilfrydig a chreadigol. Bydd ein cyrsiau yn eich galluogi i ymgysylltu â’r byd o’ch cwmpas, ystyried eich perthynas â diwylliant, yn ogystal â gwella eich sgiliau meddwl yn feirniadol.

Rydym yn cynnig dewis cyffrous ac amrywiol o gyrsiau mewn sawl maes. Gallwch ddysgu am y gorffennol, ymgolli mewn athroniaeth, rhoi cynnig ar ysgrifennu creadigol, neu gael eich ysbrydoli gan opera. Mae ein cyrsiau yn cynnig rhywbeth at ddant pawb. Maent yn cael eu haddysgu gan diwtoriaid profiadol a gwybodus fydd yn gwneud yn siŵr y byddwch yn ymgartrefu mewn amgylchedd dysgu cyfeillgar a chefnogol.

Ymrestrwch nawr i ddysgu sgiliau newydd, gwella eich gobeithion gyrfaol, neu herio eich hun i astudio ar lefel prifysgol ac ennill cymhwyster. Gallwch ennill 60 credyd i fod yn gymwys ar gyfer Tystysgrif Addysg Barhaus yn y Dyniaethau neu mewn pwnc penodol, neu ennill 120 credyd i ennill Tystysgrif Addysg Uwch. Fel arall, gallwch gofrestru ar un o’n Llwybrau Gradd.

Cofiwch ein rhaglen o gyrsiau AM DDIM: Edrych ar y Gorffennol – darlithoedd di-dâl.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Creative Writing and Media Courses

See past courses and register interest ↓

English Literature Courses

See past courses and register interest ↓

Historical Studies Courses

See past courses and register interest ↓

Music Courses

See past courses and register interest ↓

Philosophy Courses

See past courses and register interest ↓