Skip to content
Skip to navigation menu

Y Dyniaethau

Darlithydd Cydlynol

Mae rhaglen y Dyniaethau’n cynnig cyrsiau o safon i unrhyw un sydd â diddordeb mewn diwylliant. Rydyn ni’n cynnig ystod gyffrous ac amrywiol o gyrsiau mewn nifer o bynciau, a’r rheiny wedi’u bwriadu i ateb pob chwaeth ac wedi’u teilwra’n unswydd i oedolion. Mae pob cwrs yn cael ei addysgu gan diwtor gwybodus a phrofiadol ac yn cael ei gynnal mewn amgylchedd cyfeillgar braf.

Ymrestrwch nawr i ddysgu sgiliau newydd, i wella’ch rhagolygon o ran swyddi, neu i’ch herio’ch hunan i astudio ar lefel prifysgol ac ennill cymhwyster. Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i raddau israddedig ac ôl-raddedig, i fynd yn athrawon, neu hyd yn oed yn llenorion neu gerddorion proffesiynol. I’ch helpu i gasglu credydau, rydyn ni’n cynnig y cyfle i ennill Tystysgrif Sylfaen neu Dystysgrif Addysg Uwch. Cysylltwch â’r Dr Nick Jones (manylion uchod) i drafod eich opsiynau.

Cofiwch ein rhaglen o gyrsiau AM DDIM: Edrych ar y Gorffennol – darlithoedd di-dâl.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Creative Writing and Media Courses

See past courses and register interest ↓

English Literature Courses

See past courses and register interest ↓

Historical Studies Courses

See past courses and register interest ↓

Music Courses

See past courses and register interest ↓

Philosophy Courses

See past courses and register interest ↓