Skip to content
Skip to navigation menu

Astudiaethau Cyfrifiadur

Darlithydd Cydlynol

Nod ein cyrsiau yw rhoi sylfaen gadarn mewn meysydd penodol i fyfyrwyr sydd ag ychydig iawn o wybodaeth am gyfrifiadureg. Mae cyrsiau Ymchwiliadau ac Ymatebion
Fforensig Cyfrifiadurol, Diogelwch Data a Rhwydweithio a Fforensig Rhwydweithiol, yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n rheoli rhwydwaith o gyfrifiaduron. Os oes diddordeb gan fyfyrwyr mewn cronfeydd data, mae’r cwrs Systemau Cronfeydd Data drwy ddefnyddio Oracle yn gwrs rhagarweiniol da.

Dylai myfyrwyr sydd am greu eu gwefan hunain, fynd ar y cwrs Datblygu ar y We gyda HTML a CSS. Mae’r cyrsiau ychwanegol Uwch-ddatblygu ar y We drwy ddefnyddio CSS, HTML, JS a fframweithiau PHP, Sgriptio PHP ar gyfer y We, Defnyddio MySQL gyda PHP
ar gyfer y We a Datblygu ar y We gyda JavaScript ac AJAX, yn galluogi myfyrwyr i wella eu gwefan.

Mae llawer o gyrsiau am ieithoedd rhaglennu cyfrifiadurol eraill fel C, C++, Java, Awk, Perl a Python. Mae’r myfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau hyn yn datblygu eu sgiliau rhaglennu drwy ysgrifennu rhaglenni er mwyn datrys problemau. Cynigir chwe modiwl, sef Rhaglennu C, Rhaglennu C++, Rhaglennu Java, Rhaglenni Shell ac Perl, Rhaglennu Windows PowerShell ac Ymchwiliadau ac Ymatebion Fforensig Cyfrifiadurol, fel Modiwlau
Annibynnol fel bod rhwydd hynt gan fyfyrwyr i’w hastudio fel rhan o’u hastudiaethau gradd israddedig.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Astudiaethau Cyfrifiadur Courses

See past courses and register interest ↓