Skip to content
Skip to navigation menu

Astudiaethau Cyfrifiadur

Darlithydd Cydlynol

Bwriad ein cyrsiau yw rhoi sylfaen gadarn mewn meysydd penodol i fyfyrwyr sydd heb fawr o wybodaeth o gyfrifiadura.  Mae’r cwrs ar Ymchwil Fforensig i Gyfrifiaduron ac Ymatebion a’r cwrs Diogelwch Data a Rhwydweithio yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy’n rheoli rhwydwaith o gyfrifiaduron.

Mae yna nifer fawr o gyrsiau ar wahanol ieithoedd at raglennu cyfrifiaduron, megis Visual Basic, C, C++, Java, HTMLPerl a PHP.  Bydd myfyrwyr y cyrsiau hyn yn meithrin eu medrau rhaglennu drwy ysgrifennu rhaglenni i ddatrys problemau. I’r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb mewn cronfeydd data, mae’r cwrs Systemau Cronfeydd Data gan ddefnyddio Oracle yn gyflwyniad da.  Bydd myfyrwyr y cwrs Dylunio ac Awduro ar gyfer y We yn creu eu gwefan eu hunain a bydd rhagor o gyrsiau gwe yn caniatáu iddyn nhw ddatblygu eu gwefan.  Mae dau fodiwl, sef Rhaglennu C I a Rhaglennu C++ yn cael eu cynnig fel modiwlau annibynnol er mwyn i fyfyrwyr ei ddilyn fel rhan o’u hastudiaethau at radd israddedig.

Yn achos y cyfan o’n cyrsiau, rydyn ni’n argymell y dylech ymrestru’n gynnar, er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr wedi’i gofrestru i ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn wythnos gyntaf y cwrs.  Rwy’n siŵr y gwelwch chi bynciau o ddiddordeb ichi yn ein rhaglen Cyfrifiadureg.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Astudiaethau Cyfrifiadur Courses

See past courses and register interest ↓