Skip to content
Skip to navigation menu

Busnes a Rheoli

Darlithydd Cydlynol:

Bydd y cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn yr adran Astudiaethau Busnes a Rheoli yn gwella’ch Cyflogadwyedd a’ch Sgiliau. Gallwch gryfhau’ch safle yn y farchnad swyddi a chyfleoedd â cv cryf. Mynnwch y sgiliau hanfodol y mae cyflogwyr yn gofyn amdanyn nhw: mae Rheoli Prosiectau yn golygu y gallwch fod yn hyderus eich bod wedi gwirio pob agwedd ar bob tasg o bwys; mae Rheoli Cyllid – Dehongli Cyfrifon yn ychwanegu sgiliau hanfodol at eich portffolio.  Mae amryw o gyrsiau Marchnata ar gael drwy’r sesiwn academaidd cyfan.

Mae’r cwrs newydd Rheoli Pobl II yn cynnwys cwrs dysgu cyfunol diddorol – bydd y manylion i gyd ar ein gwefan, felly ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn.

Dylai’r myfyrwyr fwrw golwg ar y Llwybrau newydd sy’n cael eu cynnig fel rhan o’r adran Busnes a Rheoli. Os ydych chi’n barod am her gyffrous bydd y Llwybr o ddiddordeb ichi – cofiwch ymuno â’r rhestr e-bost er mwyn sicrhau’r wybodaeth ddiweddaraf i gyd.

Ar ôl ichi ennill 60 o gredydau ar gyrsiau yn yr adran Busnes a Rheoli, byddwch yn gymwys i gael Tystysgrif Sylfaen. Mae Tystysgrifau Sylfaen ar y Cyd ar gael hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jan Stephens yn StephensJ4@caerdydd.ac.uk.

Mae’r cyrsiau’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg ac maen nhw i gyd yn boblogaidd iawn a dylech ymrestru ymlaen llaw i sicrhau’ch lle.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Busnes a Rheoli Courses

See past courses and register interest ↓