Skip to content
Skip to navigation menu

Business and Management


businesspageHeader


Co-ordinating Lecturer: Jan Stephens
Tel: 029 2087 6248       Email: stephensj4@cardiff.ac.uk


A chithau’n weithiwr proffesiynol prysur, rydym wedi dylunio pob un o’n cyrsiau i wella eich cyflogadwyedd a’ch arferion gwaith. Bydd ein cyrsiau Busnes a Rheoli yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i lwyddo.

Beth am roi cynnig ar un o’r cyrsiau annibynnol yn yr adran Llwybrau? Dyma ffordd wych o gael cipolwg ar gwrs unigol i weld sut beth yw astudio tuag at radd. Gallwch astudio cwrs unigol heb orfod gwneud unrhyw ymrwymiad hirdymor.

Os ydych yn gwybod eich bod am symud ymlaen i wneud gradd, bydd y Llwybr at
Reoli Busnes neu’r Llwybr at Gyfrifeg yn her gyffrous. Bydd angen i chi fod wedi
cael gradd B mewn Mathemateg ar lefel TGAU i allu dilyn y Llwybr at Gyfrifeg.
Cofiwch gofrestru i gael ein tudalennau tanysgrifio i gael gwybodaeth am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau.

Pan fyddwch wedi ennill 60 credyd ar gyrsiau a gynigir yn yr adran Astudiaethau Busnes a Rheoli, byddwch yn gymwys i gael Tystysgrif mewn Addysg Barhaus. Cewch ragor o wybodaeth drwy gysylltu â Jan Stephens – StephensJ4@cardiff.ac.uk
Mae pob un o’r cyrsiau hyn yn hynod boblogaidd, felly dylech ymrestru ymlaen
llaw i gadw eich lle.

Sut hoffech chi weld ein cyrsiau?

Hidlo:

Business and Management Courses

See past courses and register interest ↓