Skip to content
Skip to navigation menu

Cyrsiau Choices

Choices Autumn 2013 ProspectusCroeso i Choices! Ein cyrsiau rhan-amser i oedolion. CHOICES yw rhaglen Prifysgol Caerdydd o gyrsiau rhan-amser i’r cyhoedd. Mae’n cynnwys ystod eang o bynciau ar amrywiaeth o lefelau o ddechreuwyr pur i arbenigwyr, yn dibynnu ar y pwnc. Mae’n cyrsiau ni i gyd yn rhan-amser ac mae’r mwyafrif yn agored i unrhyw un heb gymwysterau blaenorol. Bob blwyddyn bydd mwy na 4,000 o bobl o bob lliw a llun yn astudio gyda ni. Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal yn ystod y dydd neu gyda’r nos ac mae llawer ar gael ar y penwythnos. Does dim angen llawer o gymwysterau arnoch i astudio gyda Chanolfan Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes, dim ond diddordeb yn y pwnc a pharodrwydd i’w archwilio yng nghwmni pobl eraill. P’un a ydych yn astudio gyda ni er mwyn datblygu’n bersonol, i wella’ch rhagolygon o ran gyrfa, neu i ehangu’ch gwybodaeth, gallwch ddisgwyl cael eich symbylu a’ch herio.


Y Dyniaethau

Mae’n dda gennyn ni gynnig amrediad cyffrous o gyrsiau yn y Dyniaethau sydd wedi’u bwriadu’n unswydd i danio’ch dychymyg. Edrychwch ar ein cyrsiau mewn Ysgrifennu Creadigol, Astudiaethau Hanes, Cerddoriaeth ac Athroniaeth.

Ieithoedd

Mae’n cyrsiau iaith yn amrywiol iawn gan rychwantu ieithoedd sy’n cael eu siarad ledled y byd, gan gynnwys Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Arabeg, Almaeneg, Eidaleg, Japaneg a llawer mwy (gan gynnwys Cyfieithu ar y Pryd yn y Gwasanaeth Cyhoeddus).

Busnes a Rheoli

Mae’r cyrsiau sydd wedi’u datblygu ar gyfer Astudiaethau Busnes a Rheoli yn adlewyrchu anghenion pobl sy’n gweithio mewn amgylchedd deinamig sy’n newid, ac angen cyflogwyr am weithwyr medrus.

Cyfrifiadureg

Os nad oes gennych fawr o wybodaeth am gyfrifiaduro, dylai’n cyrsiau ni roi sylfaen gadarn ichi mewn meysydd amrywiol a diddorol: cronfeydd data, rhaglennu, dylunio ar gyfer y we a sgriptio.

Edrych ar y Gorffennol

Mae Edrych ar y Gorffennol wedi’i ddatblygu i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio hanes, hanes yr henfyd, archaeoleg neu grefydd ar lefel gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae’n cyrsiau yn y Gyfraith yn ateb awydd cynyddol ymysg y cyhoedd i ddeall a herio’r modd rydyn ni’n cael ein llywodraethu, a phwy yn ein cymdeithas ni sy’n gwneud y rheolau a’r rheoliadau ynglŷn â byw ein bywyd beunyddiol.

Byw yn Lleol Dysgu’n Lleol

Mae hyd at 40 o gyrsiau AM DDIM yn cynnig cyfleoedd dysgu atyniadol a hyblyg, sydd wedi’u bwriadu i helpu myfyrwyr yn y gymuned i symud ymlaen i’r cyfnod nesaf, boed gwaith, coleg neu brifysgol.

Llwybrau at Radd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes wedi datblygu nifer o lwybrau i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio at radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd

Mae gwyddoniaeth yn rhan o ffabrig y gymdeithas, ac mae’n gallu ni i gwestiynu a deall sut mae pethau’n ymddwyn yn rhan bwysig o’r hyn sy’n ein gwneud ni’n ddynol.

Astudiaethau Cymdeithasol

Mae’n cyrsiau ni mewn Cymdeithaseg yn cynnig cyflwyniad da i astudio cymdeithas gyfoes Prydain. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau hefyd mewn Seicoleg, Cwnsela a Niwro-ieithyddiaeth.

Datblygu Proffesiynol

Mae’r Tîm Datblygu Proffesiynol yn cynnig cyfle ichi ddilyn: cyrsiau byr, cyrsiau arbenigol, atebion dysgu cyfunol, achredu, cyrsiau pwrpasol a chyfleoedd hyfforddi mewnol ym Mhrifysgol Caerdydd.