Pathway to Social Science students prepare to begin degree studies

Pathway to Social Science (1)Students who completed the Pathway to Social Science this year visited Cardiff University’s Glamorgan Building where they will begin their degree studies in September.

The Pathway to Social Science, a progression route to higher education at Cardiff University, sees 12 local adult learners transform their lives and progress onto a degree scheme.

The students are from a diverse range of backgrounds and show commitment and enthusiasm for their studies.

The students joined the Pathway to Social Science Coordinating Lecturer Jan Stephens, and previous Pathway students who have already started their undergraduate degree to get advice and support before they begin in the School of Social Sciences.

Why not start your learning journey by enrolling on the Pathway to Social Science? The Centre will take new enrolments from August 2014.

If you would like to find out more in the meantime contact Jan Stephens StephensJ4@cardiff.ac.uk or by calling 029 2087 6248.

Keep up-to-date by joining our Pathway to Social Science Mailing List.

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth â Chynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a Chymunedau yn Gyntafyn ystod Diwrnod o Hwyl i’r Teulu y penwythnos hwn. Mae’r diwrnod wedi’i drefnu gan ACE Caerdydd, SEF Cymru, Clwb Gwaith Cartref Glanyrafon a Chanolfan Addysg Cymru, sydd i gyd wedi’u lleoli yn ardal Cymunedau yn Gyntafyn Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Butetown, yn dathlu cyfraniadau a champau addysgol yr holl fyfyrwyr sy’n dod i Glybiau Gwaith Cartref yr ardal sy’n cael eu cefnogi gan diwtoriaid o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Disgwylir y bydd rhyw 70 i 80 o blant yn bresennol ar y diwrnod gyda’u teuluoedd, a fydd yn rhan annatod o ddathlu siwrnai addysgol eu plant ac o fwynhau gweithgareddau’r diwrnod.

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect i Fyfyrwyr-Diwtoriaid yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Liena Abulaban: “Rydyn ni’n gwirioneddol edrych ymlaen at gefnogi’r digwyddiad ar y penwythnos sydd am ddangos gwaith caled y disgyblion a Myfyrwyr-Diwtoriaid Prifysgol Caerdydd yn enwedig”.

Dywedodd un o’r Myfyrwyr-Diwtoriaid, Rachel Ware: “Dwi wedi dysgu cymaint am addysgu ac maen nhw’n dweud mai yn y dosbarth y cewch chi’r profiad gorau – felly clybiau gwaith cartref yw’r peth agosaf at hynny! Mae hi mor anodd cael profiad ymarferol, felly mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n bendant wedi bod yn rhan fawr o sicrhau lle yn y Brifysgol i wneud fy TAR!”

Mae Clwb Gwaith Cartref Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wirfoddoli fel rhan o dîm sy’n cefnogi plant 11-18 oed yn eu haddysg. Gall y gwirfoddolwyr symud ymlaen a dod yn Arweinwyr Tîm gan ehangu eu set sgiliau i gynnwys arwain a rheoli timau bach o diwtoriaid gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Myfyrwyr-Diwtoriaid y Clybiau Gwaith Cartref, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/widening-access/student-tutor-project/

Sut cafodd diwylliant cyffredin ei drechu gan ddelfrydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gwelwyd ideoleg yn trechu diwylliant cyffredin, meddai’r hanesydd Syr Hew Strachan wrth ddarlith gyhoeddus orlawn ym Mhrifysgol Caerdydd ar 21 Mai 2014. Dywedodd yr hanesydd rhyfel enwog wrth 250 o wrandawyr eiddgar fod y rhyfel wedi cymryd wythnosau yn unig i dorri cysylltiadau diwylliannol cyffredin a’u disodli ag ideolegau amrwd rhyfel.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Dr Richard Marsden, ‘Mae’n wych gweld cynifer o bobl o bob lliw a llun yma heno. Diben y gyfres darlithoedd yma yw dod ag ymchwil allan o’r tŵr ifori a’i defnyddio hi at wasanaeth y cyhoedd. Rydyn ni’n clywed llawr am ‘effaith gwaith ymchwil’ yn y prifysgolion heddiw. Mae ymchwil Syr Hew yn bendant wedi creu effaith ar gannoedd o bobl yma heno, ac fe fu’n rhaid iddo feddwl yn ofalus am gwestiynau ardderchog ar y diwedd.’

Hew-Stratchan

Bu’r gynulleidfa hefyd yn mwynhau derbyniad caws a gwin cyn y ddarlith. Yn ystod y derbyniad cafwyd cyfle i weld gwybodaeth am rai o’r cyrsiau hanes cymunedol a’r prosiectau estyn allan yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o gyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ar y cyd á’r Gymdeithas Hanes. Mae’r anerchiadau’n cael eu cynnal bob mis gan gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y Dyniaethau.

Mae’r gyfres darlithoedd ei hun yn gangen o lwybr Edrych ar y Gorffennol, sy’n cynnig llwybr hyblyg tuag at radd mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i oedolion sydd heb gymwysterau ffurfiol. Dyma un yn unig o nifer o lwybrau tebyg sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’u rhaglen o Lwybrau tuag at Radd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn neu ffoniwch 029 2087 0000

I gael rhagor o wybodaeth am y Llwybrau tuag at raddau israddedig, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathway

 

A third CPD webinar: A dose of lunch time learning

Cardiff University’s Professional Development Team hosted a one hour Medical Risk: Lifestyles webinar on Friday 28th March, exploring the links between various lifestyle choices and health. Dr Niven-Jenkins led a discussion on today’s ‘hot’ topics of obesity, diet, activity levels, alcohol consumption and smoking, assessing their impact on medical risk.  The webinar was attended by medical underwriters and insurers and was delivered as part of an ongoing suite of Assessing and Managing Medical Risk programmes.

Medical-Risk-Webinar

The webinar was a great success attracting top insurance companies from across the United Kingdom and Ireland. The new corporate booking option was well-received with several organisations choosing to screen the event to groups of colleagues, creating a shared learning environment.  There was a high level of participation from all attendees, with submission of some discussion-generating questions such as ‘have the introduction of e-cigarettes helped to combat the bad effects of smoking?’

Delegates from Legal and General commented: ‘Legal & General Bristol loved it!’; ‘The webinar provided appropriate and useful information that will assist in risk assessment.’

Business Development Manager, Clare Sinclair, said: “Cardiff University has a track record in delivering award winning and innovative professional development.  Offering the suite of Medical Risk Webinars is a natural progression for us.  The webinar enables the delivery of a concise learning experience and gives maximum impact while causing minimal disturbance to the working day.”

To keep up-to-date with future webinars and events follow us on Twitter, @CardiffUniCPD, or visit our website www.cardiff.ac.uk/train

The Ideas of War, 1914 by Professor Sir Hew Strachan

Poppy-field

This lecture will address how World War I became driven by ideologies very quickly after its outbreak despite the commonalities of culture and even religion in Europe before it.

Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is pleased to welcome Professor Sir Hew Strachan (All Souls College, University of Oxford) to deliver this lecture which is part of an exciting series from the Exploring the Past FREE Lecture series offered in collaboration with the Historical Association.

Professor Sir Hew Strachan is Chichele professor of the history of war at Oxford University, director of its Changing Character of War programme, and author of The Politics of the British Army.

Advance booking for the Public Lecture is not essential and last minute attendees are most welcome. However if you definitely intend to come to one or more of the lectures, it would be most useful if you could register via our “Book now” facility or by clicking the link below:

www.eventbrite.co.uk/e/the-ideas-of-war-1914-by-professor-sir-hew-strachan-all-souls-college-university-of-oxford-tickets-10986552073

To find out more about part time courses visit www.cardiff.ac.uk/learn or call 029 2087 0000

To find out more about Pathways to undergraduate degrees visit

Learn more about our other Exploring the Past talks here:

New Hanban tutors arrive in Cardiff University

Cardiff Confucius Institute was delighted to welcome four new Chinese tutors from Hanban on 25 February 2014. The four new tutors will be based in three of Cardiff Confucius Institutes Confucius Classrooms –  St Cenydd Comprehensive in Caerphilly, Cathays High School and Lansdowne Road Primary School in Cardiff.

The tutors will be hosted by Cardiff Confucius Institute for two years and in that time will deliver Mandarin and Chinese culture classes throughout schools in Wales, as well as working within the Lifelong Learning Centre at Cardiff University to provide Language tuition to adult learners and undergraduates.

hanban

The four new tutors are (left to right) Yuchuan Liu, Weili Wang, Jing Liu and Qi Ying

2014 is the perfect year to reflect on Cardiff’s proud sporting history – New Course

CC4 Museum of Welsh Cricket - cropped

Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is launching a new course this spring.  Coinciding with Cardiff being named as European Capital of Sport, Cardiff’s Sporting History will be delivered by leading sports historian Dr Andrew Hignell. The author of over two dozen sporting books and currently the 1st XI scorer and archivist for Glamorgan CCC, Dr Hignell will bring to the class his passion for Welsh sporting legends while providing a passionate introduction to Cardiff’s rich and proud sporting heritage.

One of the sessions will be held at the CC4 Museum of Welsh Cricket at the SWALEC Stadium, but this course does not just concentrate on cricket.  A variety of sports, teams and Welsh sporting legends will be discussed, as well as tracing the evolution of rugby and football, plus the creation of the Cardiff Arms Park and its modern metamorphosis into the Millennium Stadium and a barometer of national pride.

“With Cardiff being the 2014 European Capital of Sport, this year is a highly appropriate time to look back on the achievements of the men and women who have played such an important role in the sporting history of our great city, “ said Dr. Hignell. “ Without the efforts of so many people, plus the support of businesses and landowners alike, the sporting landscape of Cardiff would be very different.”

The 10 week course will begin on Thursday 1st May from 7.00pm to 9.00pm at Centre for Lifelong Learning, Senghennydd Road, Cardiff.

A New Year, New Choices, new Pathways, a new you!

It’s 2014 and New Year resolutions are in full swing. Will 2014 be the year you choose to enhance your employability? Take a new Pathway? Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is busy planning part-time courses to help maximise your potential for 2014 and broaden your horizons.

Choices is Cardiff University’s programme of part-time courses for the general public, offering a variety of subjects so your study can reflect who you are. Whether you want to explore the past, learn a new language, or expand your love of arts and creative writing, we have the perfect course for you to achieve your ambitions. Courses are open to all adults and you don’t need qualifications, so don’t worry if it’s been a while since you studied.

Interested in developing your education even further? The Centre for Lifelong Learning’s Pathways for Progression enables adult learners to access undergraduate degrees at Cardiff University. These are specifically designed for people with all sorts of backgrounds and help students to realise their ambition of studying for a degree in their chosen fields. Cardiff University welcomes applications from students with life experience and who may have been away from formal education for several years.

Here are some comments from our students:

“The Computer Forensics course has allowed me to consider career opportunities that I would not have normally considered. The courses provide the opportunity to explore subjects in a friendly and interactive environment, and offer a great chance to meet people with similar interest.” – Stephen, Computer Forensics Investigation and Response, Computer Studies student

 Stephen-Curren---61JPEG

“My knowledge of my chosen subject has increased a huge amount. I’ve met inspiring lecturers and interesting new people. I’ve found confidence in my learning abilities and I’m proud of the work I’ve put in. I knew I had it in me, and I’m delighted that thanks to these courses I’ve been able to prove it!” Alex- Exploring the Past Pathway student

So spend a little time this January on you this New Year and plan the new you!  For more information visit www.cardiff.ac.uk/learn or call 029 2087 0000 and request a copy of the CHOICES prospectus.

choices_2014_100x142

Edrych ar y Gorffennol yn dathlu’r Tair Oed

third_birthday_for_etp

Mae llwybr Edrych ar y Gorffennol, sef llwybr arloesol yn y cynllun ehangu mynediad sy’n cynnig cyfle i oedolion sydd heb addysg ffurfiol wneud graddau mewn hanes, archaeoleg a chrefydd, newydd droi’n dair oed.

Nodwyd y pen-blwydd â derbyniad ar 6 Tachwedd yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes. Tynnodd y noson sylw yn benodol at gampau’r myfyrwyr sydd wedi gorffen y llwybr dros y tair blynedd diwethaf ac sydd erbyn hyn yn astudio ar gyrsiau yn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd. Daeth myfyrwyr presennol a staff o’r brifysgol i’r noson hefyd i ddangos eu cefnogaeth i’r llwybr ac i ddathlu llwyddiant y llwybr dros y tair blynedd diwethaf.

Gwelodd y noson gychwyn ar gydweithrediad newydd hefyd rhwng cyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol, a changen Caerdydd y Gymdeithas Hanes. Mae’r darlithoedd misol hyn yn anelu at y cyhoedd yn gyffredinol ac yn cynnig golwg gyffrous ar ymchwil mewn hanes, archaeoleg a chrefydd. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, bydd pedwar o’r 10 anerchiad yn ddarlithoedd gwadd gan y Gymdeithas Hanes, a draddodir gan ysgolheigion enwog o brifysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Mae holl gyrsiau llwybr Edrych ar y Gorffennol yn cael eu seilio ar ymchwil ac ar ethos cynhwysiant a mynediad agored i addysg uwch. Dyna ysbryd y cydweithredu â’r Gymdeithas Hanes hefyd a’r bwriad yw dod â gwaith academyddion blaenllaw i gynulleidfa newydd na fydden nhw fel arall yn cael cyfle i wybod amdano.

Cafodd darlith wadd gyntaf y Gymdeithas Hanes ei thraddodi ar ôl y derbyniad pen-blwydd gan yr Athro Gareth Steadman-Jones o Goleg y Brenin Caer-grawnt, a anerchodd gynulleidfa o fwy na hanner cant o fyfyrwyr y llwybr, israddedigion, ôl-raddedigion, staff darlithio ac aelodau o’r cyhoedd, ar ‘Karl Marx a Chymuned y Pentref’.

Dywedodd Richard Marsden, Cydlynydd Edrych ar y Gorffennol: “Ers 2010 mae 13 o oedolion o bob lliw a llun wedi dychwelyd i addysg drwy ddilyn llwybr Edrych ar y Gorffennol ac wedi mynd ymlaen i wneud graddau mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Mae hyn yn gamp aruthrol a dylai pob un ohonyn nhw fod yn eithriadol o falch. Mae’n cyfres ni o ddarlithoedd am ddim yn ffordd wych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud yr un peth gael blas ar y llwybr. Mae’r cydweithredu newydd â’r Gymdeithas Hanes yn golygu ein bod yn gallu cynnig rhaglen fwy amrywiol a chyffrous byth o siaradwyr – mae’n gyfnod cyffrous iawn i Edrych ar y Gorffennol.”

Adleisiwyd y geiriau hyn gan yr Athro Peter Edbury, cadeirydd y Gymdeithas Hanes yng Nghaerdydd, a ddywedodd “Rydyn ni wrth ein bodd yn cydweithio â Chyfres Darlithoedd Di-dâl Edrych ar y Gorffennol, ac yn edrych ymlaen at gydweithio i ddod â’r ymchwil ddiweddaraf i gynulleidfa gyhoeddus eang yn y dyfodol.”

Mae’r darlithoedd di-dâl yn agored i bawb ac yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes. Yr anerchiad nesaf sydd wedi’i drefnu yw Dwy Ganrif o “Pride and Prejudice” – Pam Dathlu? gyda’r Dr Anthony Mandal o Brifysgol Caerdydd yn annerch yn Saesneg am 7:15pm, nos Fercher 11 Rhagfyr 2013.

I gael rhagor o wybodaeth am Edrych ar y Gorffennol a’r gyfres darlithoedd di-dâl, ewch i www.cardiff.ac.uk/learn/choices/exploring-the-past.