Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth â Chynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a Chymunedau yn Gyntafyn ystod Diwrnod o Hwyl i’r Teulu y penwythnos hwn. Mae’r diwrnod wedi’i drefnu gan ACE Caerdydd, SEF Cymru, Clwb Gwaith Cartref Glanyrafon a Chanolfan Addysg Cymru, sydd i gyd wedi’u lleoli yn ardal Cymunedau yn Gyntafyn Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Butetown, yn dathlu cyfraniadau a champau addysgol yr holl fyfyrwyr sy’n dod i Glybiau Gwaith Cartref yr ardal sy’n cael eu cefnogi gan diwtoriaid o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Disgwylir y bydd rhyw 70 i 80 o blant yn bresennol ar y diwrnod gyda’u teuluoedd, a fydd yn rhan annatod o ddathlu siwrnai addysgol eu plant ac o fwynhau gweithgareddau’r diwrnod.

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect i Fyfyrwyr-Diwtoriaid yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Liena Abulaban: “Rydyn ni’n gwirioneddol edrych ymlaen at gefnogi’r digwyddiad ar y penwythnos sydd am ddangos gwaith caled y disgyblion a Myfyrwyr-Diwtoriaid Prifysgol Caerdydd yn enwedig”.

Dywedodd un o’r Myfyrwyr-Diwtoriaid, Rachel Ware: “Dwi wedi dysgu cymaint am addysgu ac maen nhw’n dweud mai yn y dosbarth y cewch chi’r profiad gorau – felly clybiau gwaith cartref yw’r peth agosaf at hynny! Mae hi mor anodd cael profiad ymarferol, felly mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n bendant wedi bod yn rhan fawr o sicrhau lle yn y Brifysgol i wneud fy TAR!”

Mae Clwb Gwaith Cartref Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wirfoddoli fel rhan o dîm sy’n cefnogi plant 11-18 oed yn eu haddysg. Gall y gwirfoddolwyr symud ymlaen a dod yn Arweinwyr Tîm gan ehangu eu set sgiliau i gynnwys arwain a rheoli timau bach o diwtoriaid gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Myfyrwyr-Diwtoriaid y Clybiau Gwaith Cartref, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/widening-access/student-tutor-project/

Sut cafodd diwylliant cyffredin ei drechu gan ddelfrydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gwelwyd ideoleg yn trechu diwylliant cyffredin, meddai’r hanesydd Syr Hew Strachan wrth ddarlith gyhoeddus orlawn ym Mhrifysgol Caerdydd ar 21 Mai 2014. Dywedodd yr hanesydd rhyfel enwog wrth 250 o wrandawyr eiddgar fod y rhyfel wedi cymryd wythnosau yn unig i dorri cysylltiadau diwylliannol cyffredin a’u disodli ag ideolegau amrwd rhyfel.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Dr Richard Marsden, ‘Mae’n wych gweld cynifer o bobl o bob lliw a llun yma heno. Diben y gyfres darlithoedd yma yw dod ag ymchwil allan o’r tŵr ifori a’i defnyddio hi at wasanaeth y cyhoedd. Rydyn ni’n clywed llawr am ‘effaith gwaith ymchwil’ yn y prifysgolion heddiw. Mae ymchwil Syr Hew yn bendant wedi creu effaith ar gannoedd o bobl yma heno, ac fe fu’n rhaid iddo feddwl yn ofalus am gwestiynau ardderchog ar y diwedd.’

Hew-Stratchan

Bu’r gynulleidfa hefyd yn mwynhau derbyniad caws a gwin cyn y ddarlith. Yn ystod y derbyniad cafwyd cyfle i weld gwybodaeth am rai o’r cyrsiau hanes cymunedol a’r prosiectau estyn allan yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o gyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ar y cyd á’r Gymdeithas Hanes. Mae’r anerchiadau’n cael eu cynnal bob mis gan gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y Dyniaethau.

Mae’r gyfres darlithoedd ei hun yn gangen o lwybr Edrych ar y Gorffennol, sy’n cynnig llwybr hyblyg tuag at radd mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i oedolion sydd heb gymwysterau ffurfiol. Dyma un yn unig o nifer o lwybrau tebyg sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’u rhaglen o Lwybrau tuag at Radd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn neu ffoniwch 029 2087 0000

I gael rhagor o wybodaeth am y Llwybrau tuag at raddau israddedig, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathway

 

A third CPD webinar: A dose of lunch time learning

Cardiff University’s Professional Development Team hosted a one hour Medical Risk: Lifestyles webinar on Friday 28th March, exploring the links between various lifestyle choices and health. Dr Niven-Jenkins led a discussion on today’s ‘hot’ topics of obesity, diet, activity levels, alcohol consumption and smoking, assessing their impact on medical risk.  The webinar was attended by medical underwriters and insurers and was delivered as part of an ongoing suite of Assessing and Managing Medical Risk programmes.

Medical-Risk-Webinar

The webinar was a great success attracting top insurance companies from across the United Kingdom and Ireland. The new corporate booking option was well-received with several organisations choosing to screen the event to groups of colleagues, creating a shared learning environment.  There was a high level of participation from all attendees, with submission of some discussion-generating questions such as ‘have the introduction of e-cigarettes helped to combat the bad effects of smoking?’

Delegates from Legal and General commented: ‘Legal & General Bristol loved it!’; ‘The webinar provided appropriate and useful information that will assist in risk assessment.’

Business Development Manager, Clare Sinclair, said: “Cardiff University has a track record in delivering award winning and innovative professional development.  Offering the suite of Medical Risk Webinars is a natural progression for us.  The webinar enables the delivery of a concise learning experience and gives maximum impact while causing minimal disturbance to the working day.”

To keep up-to-date with future webinars and events follow us on Twitter, @CardiffUniCPD, or visit our website www.cardiff.ac.uk/train

The Ideas of War, 1914 by Professor Sir Hew Strachan

Poppy-field

This lecture will address how World War I became driven by ideologies very quickly after its outbreak despite the commonalities of culture and even religion in Europe before it.

Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is pleased to welcome Professor Sir Hew Strachan (All Souls College, University of Oxford) to deliver this lecture which is part of an exciting series from the Exploring the Past FREE Lecture series offered in collaboration with the Historical Association.

Professor Sir Hew Strachan is Chichele professor of the history of war at Oxford University, director of its Changing Character of War programme, and author of The Politics of the British Army.

Advance booking for the Public Lecture is not essential and last minute attendees are most welcome. However if you definitely intend to come to one or more of the lectures, it would be most useful if you could register via our “Book now” facility or by clicking the link below:

www.eventbrite.co.uk/e/the-ideas-of-war-1914-by-professor-sir-hew-strachan-all-souls-college-university-of-oxford-tickets-10986552073

To find out more about part time courses visit www.cardiff.ac.uk/learn or call 029 2087 0000

To find out more about Pathways to undergraduate degrees visit

Learn more about our other Exploring the Past talks here:

New Hanban tutors arrive in Cardiff University

Cardiff Confucius Institute was delighted to welcome four new Chinese tutors from Hanban on 25 February 2014. The four new tutors will be based in three of Cardiff Confucius Institutes Confucius Classrooms –  St Cenydd Comprehensive in Caerphilly, Cathays High School and Lansdowne Road Primary School in Cardiff.

The tutors will be hosted by Cardiff Confucius Institute for two years and in that time will deliver Mandarin and Chinese culture classes throughout schools in Wales, as well as working within the Lifelong Learning Centre at Cardiff University to provide Language tuition to adult learners and undergraduates.

hanban

The four new tutors are (left to right) Yuchuan Liu, Weili Wang, Jing Liu and Qi Ying

Exploring the Past Pathway Celebrates 3rd Birthday

third_birthday_for_etpThe Exploring the Past pathway, an innovative widening access route offering adults without formal educations the chance to access degrees in history, archaeology and religion, has just turned three.

The birthday was marked with a reception on the evening of 6 November at Cardiff Centre for Lifelong Learning. In particular, the event highlighted the achievements of the students who have completed the pathway over the past three years and are now studying on degrees in the School of History, Archaeology and Religion at Cardiff University. Current students and university staff also attended to show their support for the pathway and celebrate its successes over the last three years.

The event also inaugurated a new collaboration between the Exploring the Past free lecture series, and the Cardiff branch of the Historical Association. These monthly lectures are aimed at the general public and present an exciting window into research undertaken in history, archaeology and religion. This academic year, four of the ten talks will be Historical Association guest lectures delivered by renowned scholars from universities across the UK.

All the courses on the Exploring the Past pathway are informed by research and by an ethos of inclusion and open access to Higher Education. The collaboration with the Historical Association is very much in that spirit and is intended to bring the work of leading academics to a new audience who would not otherwise have the opportunity to engage with it.

The first Historical Association guest lecture was delivered after the birthday reception by Professor Gareth Steadman-Jones of King’s College Cambridge, who spoke to an audience of over fifty pathway students, undergraduates, postgraduates, lecturing staff and members of the public on ‘Karl Marx and the Village Community’

Richard Marsden, Exploring the Past Co-ordinator, said: “Since 2010 no less than thirteen adults from a wide range of backgrounds have returned to education via the Exploring the Past pathway and gone onto degrees in History, Archaeology and Religion. That is a fantastic achievement and they should be all immensely proud of themselves. Our free lecture series is a great way for anyone interested in doing the same to get a taste of what the pathway is all about. This new collaboration with the Historical Association means that we can lay on an even more varied and exciting programme of speakers – it is a very exciting time for Exploring the Past.”

These sentiments were echoed by Professor Peter Edbury, chair of the Cardiff Historical association, who said “We are delighted to be collaborating with the Exploring the Past Free Lecture Series, and we look forward to working together to bring cutting-edge research to a wide public audience in the future.”

These free lectures are open to all and are held at Cardiff Centre for Lifelong Learning. The next talk scheduled is Two Centuries of “Pride and Prejudice” – Why Celebrate? With Dr Anthony Mandal from Cardiff University at 7:15pm, Wednesday 11 December 2013.

To find out more about Exploring the Past and the free lecture series visit www.cardiff.ac.uk/learn/choices/exploring-the-past.

Rhaglen blaenllaw Caerdydd ‘Llwybrau’ yn gyfle i bawb astudio at radd

Noson wybodaeth nos Iau 21 Tachwedd am 6.30pmfront-cover

Mae Canolfan Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn darparu rhaglen o lwybrau tuag at radd i oedolion sydd o bosibl heb ystyried bod addysg brifysgol yn opsiwn yn eu bywydau.  Mae’r llwybrau’n rhan-amser, yn cael eu haddysgu gyda’r nos ac ar y penwythnos ac mae’n bosibl bod cyllid ar gael.  Anogir y rai sydd â diddordeb i ddod i ddigwyddiad nos Iau 21 Tachwedd am 6.30pm yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes.  Bydd y noson yn gyfle anffurfiol i drafod yr opsiynau ynglŷn â gwneud gradd, cyllid a chymorth wrth astudio.  Caiff y myfyrwyr ymrestru hefyd.

Mae pob Llwybr wedi’i ddatblygu gan gadw oedolion prysur mewn cof. Ran amlaf, does dim angen cymwysterau blaenorol cyn dechrau ar lwybr. Mae pob cwrs yn cael ei ddysgu gan diwtoriaid gwybodus a phrofiadol a hynny mewn amgylchedd cyfeillgar braf.

Bydd Y Tu Mewn i Naratifau yn cael ei lansio ar y noson fel un o lwybrau NEWYDD y Ganolfan. Mae’n gynllun cydweithredol rhwng Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes (LEARN) a’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP) ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y noson yn gyfle i ddysgu mwy am y pynciau difyr fydd yn cael eu trafod ar y llwybr, sut gall y llwybr ategu’ch creadigedd, astudio’r storïau rydyn ni’n eu defnyddio i wneud synnwyr o fywyd, a sut i ddatblygu’ch syniadau dychmygus. Mae’r cyfnod ymrestru wedi’i agor ar gyfer Y Tu Mewn i Naratifau a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2014.

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes hefyd yn lansio llwybr newydd Ysgol Fusnes Caerdydd a fydd yn caniatáu i’r myfyrwyr astudio tuag at radd mewn Cyfrifeg (BSc) neu Gyfrifeg a Chyllid (BSc). Bydd y cyrsiau busnes newydd yn addysgu sgiliau i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn cyfrifydda ariannol ac elfennau craidd rheoli arian, gan sicrhau bod y myfyrwyr yn gyfarwydd â’r cysyniadau a’r dulliau y mae rheolaeth yn gweithio drwyddyn nhw.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: www.cardiff.ac.uk/learn/pathways neu i ymholi ynglŷn ag Y Tu Mewn i Naratifau cysylltwch â Lewis Beer drwy ffonio 029 2087 4618 neu i ymholi ynglŷn â Llwybr Ysgol Fusnes Caerdydd ffoniwch Jan Stephens, ar 029 2087 6248.

Pathway students achieve their ambition to study Social Science

The first cohort of Pathway to Social Science students have joined the Cardiff University School of Social Sciences, after successfully completing the first part of their learning Pathway at the University’s Centre for Lifelong Learning (LEARN). The Pathway is part-time and taught in the evening and weekends and designed to give mature students the support and encouragement they need to fulfil their potential of studying at University.

MG_8874-1024x749

David Edwards, student on the Pathway commented “The Pathway is the best thing I have ever done and now means I will be a student at Cardiff University, which is quite an achievement for me and one I am immensely proud of. The Pathway is actually life-changing.”

Professor Amanda Coffey (Dean for Education and Students, College of Arts, Humanities and Social Sciences) commented: “We are delighted that eight students will be transferring to the Cardiff School of Social Sciences. This is exciting news for SOCSI as adult learners bring a wealth of knowledge from their own backgrounds and experience. The Pathway students have demonstrated commitment to their studies and have gained places on their own merit. They now have the opportunity to follow their own passions and explore research from experts in the field as they join around one thousand undergraduates in the School of Social Sciences.”

Pathway students attended a welcome meeting hosted by Professor Amanda Coffey and Jan Stephens, Pathway to Social Science Co-ordinator. Jan Stephens commented: “This is an important day for the students. They have all shown great promise on the Pathway and have worked incredibly hard to achieve this success. As mature students they confidently contribute to classroom debate and discussions. I am sure they will all succeed in their studies!”

The Pathway to Social Science is just one of many pathways offered by the Cardiff Centre for Lifelong Learning. Others subjects are available including: history, archaeology, religion, business management, accounting and finance, European languages, translation, English language, literature, philosophy, journalism, media and cultural studies. For more information visit www.cardiff.ac.uk/pathways.

Free webinar – Cardiology: Arrhythmias Friday 4 October.

Web Banner advertWe will be running a Free webinar on:

Cardiology: Arrhythmias
at 1pm, Friday 4 October.

This 40 minute interactive session will cover the symptoms, diagnosis, treatment and prognosis as well as issues that these present for underwriting and claims management.

The session will be run by Dr Nick Niven Jenkins and will be interactive, with questions and the option to chat to Nick and the team.

You will be able to view this webinar live from your work or home computer or on your mobile devices.

We have extensive experience at developing and running successful courses for the Insurance sector – Assessing and Managing Medical Risk for Insurers

There are only 100 spaces available for this webinar so register now for this session at:

attendee.gotowebinar.com/register/2195831726183622656

Should you have any queries please contact the Professional Development Team on: