Skip to content
Skip to navigation menu

Amdanon ni

Cardiff Centre for Lifelong Learning

Gall dysgu wella’ch bywyd mewn llawer o ffyrdd. Mae’n caniatáu ichi:

Mae Canolfan Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes mewn sefyllfa berffaith i’ch helpu. Mae ein rhaglen Choices yn cynnig mwy na 500 o gyrsiau rhan-amser mewn amryw o bynciau, gan sicrhau y gallwch ddod o hyd i’r cwrs iawn ar adeg gyfleus. Peidiwch â phoeni os ydych chi heb astudio ers peth amser, mae’n cyrsiau ni’n cael eu haddysgu mewn awyrgylch cyfeillgar, braf gan diwtoriaid sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i addysgu oedolion. Os hoffech chi symud ymlaen i wneud gradd, mynnwch ragor o wybodaeth am ein llwybrau at radd.

Mae’r tîm Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) yn cynnig hyfforddiant drwy’r rhaglen Agored ar gyfer Busnes. Mae cyngor arbenigol ar gael i fusnesau a gall cyrsiau pwrpasol gael eu datblygu.

Rydyn ni hefyd yn cynnig hyfforddiant iaith i fusnesau ar bob lefel, gan gynnwys gwasanaethau cyfieithu a chyfieithwyr ar y pryd.

Mae’n tîm Ehangu Mynediad yn trefnu gweithgareddau sy’n annog ac yn helpu pobl sydd â’r gallu, y cymhelliant a’r potensial i lwyddo yn y brifysgol, ond sydd o bosibl heb ystyried hynny fel opsiwn yn eu bywydau.

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cynnig arbenigedd mewn achredu, dilysu a chyflwyno cyrsiau. Rydyn ni hefyd yn cynnig help wrth weinyddu a marchnata cyrsiau. Yn ddiweddar rydyn ni hefyd wedi datblygu Pecyn Cymorth Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) i Ysgolion Prifysgol Caerdydd.

Eich profiad dysgu chi yw’r flaenoriaeth i ni. Rydyn ni’n ddigon bodlon rhoi help a chyfarwyddyd unigol a byddwn ni wrth ein bodd yn cael eich adborth wedyn.

Chwiliwch am y ganolfan ar Google Maps.

Gwybodaeth am Hygyrchedd (yn yr adeilad Mathemateg a Dysgu y mae’r ganolfan)