Skip to content
Skip to navigation menu

Myfyrwyr y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn paratoi i ddechrau astudio at eu gradd


Pathway to Social Science (1)

Daeth myfyrwyr a gwblhaodd y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol eleni ar ymweliad ag Adeilad Morgannwg yn y Brifysgol lle byddan nhw’n dechrau ar eu hastudiaethau gradd ym mis Medi. Yn y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, sef llwybr cynnydd i mewn i addysg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd 12 o oedolion lleol yn gweddnewid eu bywydau ac yn symud ymlaen i wneud cynllun gradd. Mae’r myfyrwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd ac yn dangos ymroddiad a brwdfrydedd ynglŷn â’u hastudiaethau. Ymunodd y myfyrwyr â Darlithydd Cydlynol y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, Jan Stephens, a chyn-fyfyrwyr y Llwybr sydd eisoes wedi dechrau ar eu graddau israddedig i gael cyngor a chymorth cyn dechrau yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Beth am i chithau ddechrau ar eich siwrnai ddysgu drwy ymrestru ar y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol? Mae’r Ganolfan yn derbyn myfyrwyr newydd o fis Awst 2014 ymlaen. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch â Jan Stephens yn StephensJ4@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6248.

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno â rhestr bostio’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol.