Skip to content
Skip to navigation menu

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth


Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth â Chynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a Chymunedau yn Gyntafyn ystod Diwrnod o Hwyl i’r Teulu y penwythnos hwn. Mae’r diwrnod wedi’i drefnu gan ACE Caerdydd, SEF Cymru, Clwb Gwaith Cartref Glanyrafon a Chanolfan Addysg Cymru, sydd i gyd wedi’u lleoli yn ardal Cymunedau yn Gyntafyn Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Butetown, yn dathlu cyfraniadau a champau addysgol yr holl fyfyrwyr sy’n dod i Glybiau Gwaith Cartref yr ardal sy’n cael eu cefnogi gan diwtoriaid o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Disgwylir y bydd rhyw 70 i 80 o blant yn bresennol ar y diwrnod gyda’u teuluoedd, a fydd yn rhan annatod o ddathlu siwrnai addysgol eu plant ac o fwynhau gweithgareddau’r diwrnod.

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect i Fyfyrwyr-Diwtoriaid yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Liena Abulaban: “Rydyn ni’n gwirioneddol edrych ymlaen at gefnogi’r digwyddiad ar y penwythnos sydd am ddangos gwaith caled y disgyblion a Myfyrwyr-Diwtoriaid Prifysgol Caerdydd yn enwedig”.

Dywedodd un o’r Myfyrwyr-Diwtoriaid, Rachel Ware: “Dwi wedi dysgu cymaint am addysgu ac maen nhw’n dweud mai yn y dosbarth y cewch chi’r profiad gorau – felly clybiau gwaith cartref yw’r peth agosaf at hynny! Mae hi mor anodd cael profiad ymarferol, felly mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n bendant wedi bod yn rhan fawr o sicrhau lle yn y Brifysgol i wneud fy TAR!”

Mae Clwb Gwaith Cartref Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wirfoddoli fel rhan o dîm sy’n cefnogi plant 11-18 oed yn eu haddysg. Gall y gwirfoddolwyr symud ymlaen a dod yn Arweinwyr Tîm gan ehangu eu set sgiliau i gynnwys arwain a rheoli timau bach o diwtoriaid gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Myfyrwyr-Diwtoriaid y Clybiau Gwaith Cartref, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/widening-access/student-tutor-project/