Skip to content
Skip to navigation menu

Sut cafodd diwylliant cyffredin ei drechu gan ddelfrydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf


Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gwelwyd ideoleg yn trechu diwylliant cyffredin, meddai’r hanesydd Syr Hew Strachan wrth ddarlith gyhoeddus orlawn ym Mhrifysgol Caerdydd ar 21 Mai 2014. Dywedodd yr hanesydd rhyfel enwog wrth 250 o wrandawyr eiddgar fod y rhyfel wedi cymryd wythnosau yn unig i dorri cysylltiadau diwylliannol cyffredin a’u disodli ag ideolegau amrwd rhyfel.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Dr Richard Marsden, ‘Mae’n wych gweld cynifer o bobl o bob lliw a llun yma heno. Diben y gyfres darlithoedd yma yw dod ag ymchwil allan o’r tŵr ifori a’i defnyddio hi at wasanaeth y cyhoedd. Rydyn ni’n clywed llawr am ‘effaith gwaith ymchwil’ yn y prifysgolion heddiw. Mae ymchwil Syr Hew yn bendant wedi creu effaith ar gannoedd o bobl yma heno, ac fe fu’n rhaid iddo feddwl yn ofalus am gwestiynau ardderchog ar y diwedd.’

Hew-Stratchan

Bu’r gynulleidfa hefyd yn mwynhau derbyniad caws a gwin cyn y ddarlith. Yn ystod y derbyniad cafwyd cyfle i weld gwybodaeth am rai o’r cyrsiau hanes cymunedol a’r prosiectau estyn allan yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o gyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ar y cyd á’r Gymdeithas Hanes. Mae’r anerchiadau’n cael eu cynnal bob mis gan gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y Dyniaethau.

Mae’r gyfres darlithoedd ei hun yn gangen o lwybr Edrych ar y Gorffennol, sy’n cynnig llwybr hyblyg tuag at radd mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i oedolion sydd heb gymwysterau ffurfiol. Dyma un yn unig o nifer o lwybrau tebyg sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’u rhaglen o Lwybrau tuag at Radd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn neu ffoniwch 029 2087 0000

I gael rhagor o wybodaeth am y Llwybrau tuag at raddau israddedig, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathway