Skip to content
Skip to navigation menu

Edrych ar y Gorffennol yn dathlu’r Tair Oed


third_birthday_for_etp

Mae llwybr Edrych ar y Gorffennol, sef llwybr arloesol yn y cynllun ehangu mynediad sy’n cynnig cyfle i oedolion sydd heb addysg ffurfiol wneud graddau mewn hanes, archaeoleg a chrefydd, newydd droi’n dair oed.

Nodwyd y pen-blwydd â derbyniad ar 6 Tachwedd yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes. Tynnodd y noson sylw yn benodol at gampau’r myfyrwyr sydd wedi gorffen y llwybr dros y tair blynedd diwethaf ac sydd erbyn hyn yn astudio ar gyrsiau yn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd. Daeth myfyrwyr presennol a staff o’r brifysgol i’r noson hefyd i ddangos eu cefnogaeth i’r llwybr ac i ddathlu llwyddiant y llwybr dros y tair blynedd diwethaf.

Gwelodd y noson gychwyn ar gydweithrediad newydd hefyd rhwng cyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol, a changen Caerdydd y Gymdeithas Hanes. Mae’r darlithoedd misol hyn yn anelu at y cyhoedd yn gyffredinol ac yn cynnig golwg gyffrous ar ymchwil mewn hanes, archaeoleg a chrefydd. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, bydd pedwar o’r 10 anerchiad yn ddarlithoedd gwadd gan y Gymdeithas Hanes, a draddodir gan ysgolheigion enwog o brifysgolion ledled y Deyrnas Unedig.

Mae holl gyrsiau llwybr Edrych ar y Gorffennol yn cael eu seilio ar ymchwil ac ar ethos cynhwysiant a mynediad agored i addysg uwch. Dyna ysbryd y cydweithredu â’r Gymdeithas Hanes hefyd a’r bwriad yw dod â gwaith academyddion blaenllaw i gynulleidfa newydd na fydden nhw fel arall yn cael cyfle i wybod amdano.

Cafodd darlith wadd gyntaf y Gymdeithas Hanes ei thraddodi ar ôl y derbyniad pen-blwydd gan yr Athro Gareth Steadman-Jones o Goleg y Brenin Caer-grawnt, a anerchodd gynulleidfa o fwy na hanner cant o fyfyrwyr y llwybr, israddedigion, ôl-raddedigion, staff darlithio ac aelodau o’r cyhoedd, ar ‘Karl Marx a Chymuned y Pentref’.

Dywedodd Richard Marsden, Cydlynydd Edrych ar y Gorffennol: “Ers 2010 mae 13 o oedolion o bob lliw a llun wedi dychwelyd i addysg drwy ddilyn llwybr Edrych ar y Gorffennol ac wedi mynd ymlaen i wneud graddau mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Mae hyn yn gamp aruthrol a dylai pob un ohonyn nhw fod yn eithriadol o falch. Mae’n cyfres ni o ddarlithoedd am ddim yn ffordd wych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud yr un peth gael blas ar y llwybr. Mae’r cydweithredu newydd â’r Gymdeithas Hanes yn golygu ein bod yn gallu cynnig rhaglen fwy amrywiol a chyffrous byth o siaradwyr – mae’n gyfnod cyffrous iawn i Edrych ar y Gorffennol.”

Adleisiwyd y geiriau hyn gan yr Athro Peter Edbury, cadeirydd y Gymdeithas Hanes yng Nghaerdydd, a ddywedodd “Rydyn ni wrth ein bodd yn cydweithio â Chyfres Darlithoedd Di-dâl Edrych ar y Gorffennol, ac yn edrych ymlaen at gydweithio i ddod â’r ymchwil ddiweddaraf i gynulleidfa gyhoeddus eang yn y dyfodol.”

Mae’r darlithoedd di-dâl yn agored i bawb ac yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes. Yr anerchiad nesaf sydd wedi’i drefnu yw Dwy Ganrif o “Pride and Prejudice” – Pam Dathlu? gyda’r Dr Anthony Mandal o Brifysgol Caerdydd yn annerch yn Saesneg am 7:15pm, nos Fercher 11 Rhagfyr 2013.

I gael rhagor o wybodaeth am Edrych ar y Gorffennol a’r gyfres darlithoedd di-dâl, ewch i www.cardiff.ac.uk/learn/choices/exploring-the-past.