Skip to content
Skip to navigation menu

Rhaglen blaenllaw Caerdydd ‘Llwybrau’ yn gyfle i bawb astudio at radd


Noson wybodaeth nos Iau 21 Tachwedd am 6.30pmfront-cover

Mae Canolfan Prifysgol Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn darparu rhaglen o lwybrau tuag at radd i oedolion sydd o bosibl heb ystyried bod addysg brifysgol yn opsiwn yn eu bywydau.  Mae’r llwybrau’n rhan-amser, yn cael eu haddysgu gyda’r nos ac ar y penwythnos ac mae’n bosibl bod cyllid ar gael.  Anogir y rai sydd â diddordeb i ddod i ddigwyddiad nos Iau 21 Tachwedd am 6.30pm yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes.  Bydd y noson yn gyfle anffurfiol i drafod yr opsiynau ynglŷn â gwneud gradd, cyllid a chymorth wrth astudio.  Caiff y myfyrwyr ymrestru hefyd.

Mae pob Llwybr wedi’i ddatblygu gan gadw oedolion prysur mewn cof. Ran amlaf, does dim angen cymwysterau blaenorol cyn dechrau ar lwybr. Mae pob cwrs yn cael ei ddysgu gan diwtoriaid gwybodus a phrofiadol a hynny mewn amgylchedd cyfeillgar braf.

Bydd Y Tu Mewn i Naratifau yn cael ei lansio ar y noson fel un o lwybrau NEWYDD y Ganolfan. Mae’n gynllun cydweithredol rhwng Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes (LEARN) a’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth (ENCAP) ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y noson yn gyfle i ddysgu mwy am y pynciau difyr fydd yn cael eu trafod ar y llwybr, sut gall y llwybr ategu’ch creadigedd, astudio’r storïau rydyn ni’n eu defnyddio i wneud synnwyr o fywyd, a sut i ddatblygu’ch syniadau dychmygus. Mae’r cyfnod ymrestru wedi’i agor ar gyfer Y Tu Mewn i Naratifau a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2014.

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes hefyd yn lansio llwybr newydd Ysgol Fusnes Caerdydd a fydd yn caniatáu i’r myfyrwyr astudio tuag at radd mewn Cyfrifeg (BSc) neu Gyfrifeg a Chyllid (BSc). Bydd y cyrsiau busnes newydd yn addysgu sgiliau i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn cyfrifydda ariannol ac elfennau craidd rheoli arian, gan sicrhau bod y myfyrwyr yn gyfarwydd â’r cysyniadau a’r dulliau y mae rheolaeth yn gweithio drwyddyn nhw.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: www.cardiff.ac.uk/learn/pathways neu i ymholi ynglŷn ag Y Tu Mewn i Naratifau cysylltwch â Lewis Beer drwy ffonio 029 2087 4618 neu i ymholi ynglŷn â Llwybr Ysgol Fusnes Caerdydd ffoniwch Jan Stephens, ar 029 2087 6248.