Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae gan Brydain Dalent 2010

Image for Week 6 TV Article on Zoe Lucker

Sioe dalent yw Mae gan Brydain Dalent, wedi ei chreu gan gynhyrchydd cerddoriaeth Simon Cowell a chyflwynir y sioe gan y ddau gomedïwr Ant a Dec. Daeth y sioe i’n sgriniau’n gyntaf ym Mehefin 2007.

Mae llawer o artistiaid gwahanol ar y rhaglen ac maen nhw’n perfformio ac yn cael eu beirniadu gan y beirniaid. Mae tair cyfres wedi digwydd ers dechrau’r sioe. Enillodd Paul Potts y gyfres gyntaf ac ers hynny mae e wedi cynhyrchu dau albwm. 

Yn y drydedd gyfres, yn 2009, daeth Susan Boyle i’n sgriniau. Roedd ei halbwm gyntaf wedi gwerthu tair miliwm o gopïau! Yn anffodus daeth Boyle yn ail, y tu ôl i grŵp arall o’r enw ‘Diversity’ ac maen nhw wedi gwneud ffilm gydag enillwr cyfres 2008, George Sampson.

Bydd cyfres newydd yn dechrau ym mis Ebrill, a does neb yn gwybod mewn gwirionedd pwy fydd yn ennill: canwr, dawnsiwr, actor neu gi sy’n perfformio. Dros ba un y byddwch chi’n pleidleisio?

1) Pwy sy’n cyflwyno’r sioe?
2) Pwy oedd wedi ennill y gyfres cyntaf?
3) Faint o gopïau o’i halbwm cyntaf oedd Susan Boyle wedi gwerthu?

 •     Geirfa    

  Sioe – show

  Cynhyrchydd – producer

  Cyflwyno – present

  Cyfres – series

  Mewn gwirionedd - truly