Skip to content
Skip to navigation menu

 

Y Gwyliau

Image for Week 7 Article 'Summer Holiday'

A ydych chi adref heb unrhyw beth i’w wneud dros yr haf?  Dyma rai pethau y gallech chi eu gwneud sy’n boblogaidd iawn gyda phobl sy’n byw yn ne Cymru.

Ar ôl i’r arholiadau orffen, byddwch chi’n barod i gael tipyn o sbri ar ôl ichi orffen adolygu.

Felly syniad gwych yw mynd i’ch parc lleol.  Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, ewch i Barc Bute.  Y parc prydferth hwn yw’r mwyaf boblogaidd yn ystod yr haf i gael picnic ar ddydd heulog.

Neu os ydych chi’n fodlon dysgu rhywbeth newydd, ewch i Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan sydd wedi bod yn le ardderchog ar gyfer y teulu i gyd am flynyddoedd.

Neu, os ydych am ddarganfod diwylliant bywiog, ewch i Fae Caerdydd i fwyta mewn café neu i weld y pethau eraill ar gyfer pob oedran.  Felly ewch i weld rhai o’r llefydd o’ch amgylch pan fydd y tywydd yn braf!

1. Beth gallwch chi ei wneud ym Mharc Bute?
2. Pa fath o amgueddfa yw Sain Ffagan?
3. Beth sydd i’w darganfod ym Mae Caerdydd?
4. Beth ydych chi’n mynd i wneud dros yr haf?

 •     Geirfa     

  Poblogaidd – popular

  Adolygu – to revise

  Lleol – local

  Heulog – sunny

  (G)werin – folk

  Darganfod – to discover