Skip to content
Skip to navigation menu

 

Welcome to Languagezone

welcome picture

Haia, ddysgwyr-ieithoedd!

Mae LanguageZone yn adnodd sydd wedi ei gynllunio i’ch cael chi i ddarllen, i ddeall ac i wrando ar yr ieithoedd yr ydych yn eu dysgu yn yr ysgol.  Cylchlythur wythnosol yw e, yn sôn am nifer o bynciau y dylech eu cael yn ddiddorol.  Beth bynnag yw eich diddordebau – teledu, cerddoriaeth, ffilm, chwaraeon neu hyd yn oed materion cyfoes – mae o i gyd yma yn ein diweddariadau wythnosol. 

Rydym hyd yn oed wedi ychwannegu erthygl wythnosol am elfen o fywyd prifysgol fel y medrwch ddarganfod mwy am fywyd prifysgol.

Mae pob erthygl yn fyr ac fe ddylai fod yn ddigon syml i chi ei deall.  Os ydych chi’n cael rhai geiriau’n anodd, gallwch ddefnyddio’r bocs geirfa ar dudalen pob erthygl i’ch helpu.  Ar ôl darllen yr erthygl, ceisiwch ateb y cwestiynnau darllen a deall i weld os ydych wedi deall yr erthygl.  Yn olaf, ail-ddarllenwch yr erthygl tra’n gwrando ar y ffeil MP3 yn cael ei darllen yn uchel gan siaradwyr brodorol.  Bydd hyn yn eich helpu i gynefino â’r acen ac ynganiad y geiriau. 

Rydym ni’n gobeithio y byddwch yn mwynhau ein erthyglau ac yn eu defnyddio yn y ffyrdd gorau posibl.

Pob hwyl yn dysgu ieithoedd!

Tîm LanguageZone

Related Resources