Skip to content
Skip to navigation menu

 

UCAS - Getting into University

Image Ucas

Mae dewis prifysgol new coleg yn dyfarniad sy’n gallu newid eich bywyd. Y mae’n bwysig eich bod chi’n wneud eich ymchwil i wneud yn siwr eich bod yn dewis y cwrs cywir am y rhesymau cywir. Y mae nifer o fanteision o fynd i brifysgol, mae’n rhaid i chi fynd am rai swyddi fel meddyg. Mae’n gallu rhoi sgiliau trosglwyddadwy sydd yn bwysig am eich llwyddiant mewn swydd, ond hefyd yn eich bywyd cymdeithasol.

Yr ydych yn gallu ymgeisio at unrhyw cwrs sydd yn eich diddorebu, ond y bydd rhaid i chi ystyried y gofyniadau cyn i chi wneud eich dewis. Y mae rhai cyrsiau angen cymhwysterau arbenigol ac y mae rhai yn gofyn am prawf mynediad.

Yr ydych yn gallu gweld llawer o wybodaeth am gyrsiau ar y wefan, trwy ddefnyddio’r ‘Course Search’. Y mae ganddynt wybodaeth am bob cwrs ym Mhrydain, dros 50,000 o gyrsiau!

1. Beth sy’n gallu newid eich bywyd?

2. Pam ydy e’n bwysig i chi wneud eich ymchwil?

3. A ydych chi’n gallu ymgeisio at unrhyw cwrs?

4. Faint o gyrsiau sydd ar gael ym Mhrydain?

 •     Geirfa    

  Dyfarniad – decision

  Bywyd – life

  Ymchwil – research

  Rhesymau – reasons

  Manteision – advantages

  Trosglwyddadwy – transferable

  Llwyddiant – success

  Bywyd cymdeithasol – social life

  Ymgeisio – apply

  Gofyniadau – requirements

  Cymhywsterau – qualifications