Skip to content
Skip to navigation menu

 

Cardiff University Students' Union

unilife picture

Undeb Prifysgol Caerdydd yw’r pedwerydd gorau undeb ym Mhrydain, yn ol arolwg gan y ‘Times Higher Education Supplement.’ Yr unig prifysgolion sydd wedi ei guro fe yw Leeds, Sheffield a Loughborough. Mae’r canlyniad yn eithriadol iawn achos y dyddiau hyn, mae’r bywyd cymdeithasol yn bwysig iawn, yn ogystal a lefelau uwch academaidd pan yr ydych yn ymgeiso i brifysgol.

Dywedodd Llywydd yr Undeb, Andy Buttons-Stephens: “Ein Undeb Myfyrwyr yw’r un o’r undebau mwyaf a gorau ym Mhrydain a dwi’n falch bod canlyniadau o brofiadau myfyrwyr gan y Times yn parhau i ymbwyllo hyn.”

Mae’r Undeb Myfyrwyr yn cael ei redeg gan fyfyrwyr, i fyfyrwyr. Mae’r Undeb yn darparu adloniant, adwerth a chyflesterau chwaraeon. Mae’r adloniant yn son am clwbiau, tafarnau a cyngherddau o rai o’r bandiau mwyaf ym Mhrydain. Hefyd, mae’r Undeb yn lle bwysig i chwaraeon a’r cymdeithasau. Felly, os ydych chi eisiau profiad myfyrwyr sydd yn anodd i guro, wedyn mai Caerdydd yw’r lle i fod!

1) Ydy’r canlyniad yr arolwg yn eithriadol? Pam?

2) Beth dywedodd llywydd yr Undeb?

3) Pwy sydd yn rhedeg yr Undeb?

4) Beth yw’r ffurfiau o adloniant sydd ar gael yn yr Undeb?

 •     Geirfa    

  Undeb – union

  Gorau – best

  Arolwg – survey

  Curo – to beat

  Canlyniad – result

  Eithriadol – exceptional

  Bywyd cymdeithasol – social life

  Yn ogystal a – as well as

  Academaidd – academic

  Ymgeisio – applying

  Parhau – continue

  Ymbwyllo – reflect

  Darparu – provide

  Adloniant – entertainment

  Adwerth – retail

  Y lle i fod – the place to be