Skip to content
Skip to navigation menu

 

Writing Personal Statements

Image Personal Statement

Dydy’r rhan fwyaf o brifysgolion ddim yn cyfweld myfyrwyr, felly yr unig wybodaeth y maent yn cael amdanoch yn dod o’ch ffurflen UCAS, ac y rhan fwyaf o’ch ffurflen yn cynnwys eich manylion yn unig. Y datganiad personol yw’r unig rhan o’r ffurflen yr ydych yn gallu rheoli, felly, hynny yw eich cyfle i chi gyflwyno argraff dda i’r tiwtor mynediadau.

Pan y mae’r tiwtoriaid yn edrych at eich datganiad personol, y mae’n amlwg y byddant yn gofyn dau prif gwestiynau:

1. A ydym ni eisiau’r myfyriwr hwn ar ein cwrs?

2. A ydym ni eisiau’r myfyriwr hwn yn ein prifysgol?

I fod fel y myfyriwr perffaith, y mae UCAS yn rhoi’r cyngor ‘ABC’ o ddatganiadau personol.

Mae ‘A’ yn golygu gweithgareddau (Activity). Y bydd rhaid i chi ddangos i’r tiwtor yr holl gweithgareddau yr ydych wedi wneud. Er enghraifft; gwaith academaidd, gweithgareddau allgyrsiol, chwaraeon yr ydych yn chwarae a gweithgareddau allgyrsiol sef Scouts ac yn y blaen.

Mae ‘B’ yn golygu budd. Ar gyfer y gweithgareddau yr ydych yn wneud, y bydd rhaid i chi ddangos eich bod chi wedi llesio ohonynt mewn rhyw ffordd.

Mae ‘C’ yn golygu cwrs. Y mae’r holl wybodaeth yr ydych wedi anfon amdanoch wedi cael ei anelu ynglyn a’ch cwrs. Pam yr ydych chi eisiau astudio? Sut yr ydych yn mynd i greu cyfraniad i’r cwrs? Y mae hyn i gyd i ddangos i’r tiwtor eich bod chi’n addas i’r cwrs.

Cofiwch, y mae ganddo tiwtoriaid dynesiad cadarnhaeol, felly ysgrifennwch am eich hunan, oherwydd hynny pan y maent yn darllen eich datganiad, byddant yn gwybod digon amdanoch i cynnig lle i chi.

1. O ble y mae’r tiwtoriaid yn cael y mwyafrif o wybodaeth amdanoch?

2. Beth yw’r 2 prif gwestiynau y mae’r tiwtoriaid yn mynd i ofyn?

3. Yn ol UCAS, beth yw’r ABC o ddatganiadau personol?

4. Beth yw ‘B’ yn golygu?

5. Beth sy’n bwysig am ‘C’?

 •      Geirfa     

  Datganiadau – statements

  Gweithgareddau – activities

  Allgyrsiol – extra-curricular

  Llesio – to benefit

  Anelu – to aim

  Cyfraniad - contribution

  Addas- suitable

  Dynesiad – approaches

  Cadarnhaeol – positive