Skip to content
Skip to navigation menu

 

Dyddiadur Gwilym

Image for Week 4 Unilife Article

Dydw i ddim yn gallu credu fod y tymor drosodd yn barod!  Mae wedi hedfan! Roedden ni wedi cael parti i dathlu, ac roedden ni wedi gwisgo lan.  Fe es i fel môr-leidr!

Bydd hi’n neis i weld fy nheulu a fy hen ffrindiau dros y gwyliau.  Rydw i’n edrych ymlaen i fwyta wyau Pasg hefyd!  Rydw i wedi ceisio cael gwaith dros y Pasg hefyd mewn siop lle roeddwn i’n arfer gweithio, er mwyn cael arian ychwanegol!  Ond, mae hefyd gen i draethawd i’w orffen, ac adolygu ar gyfer yr arholiadau.  Dydw i ddim yn edrych ymlaen atyn nhw, ond bydd hi’n werth e, oherwydd bydd gen i dri mis bant!

Reit, mae rhaid i fi pacio cyn i fy rhieni ddod i fynd â fi gartref!  Hwyl am nawr!

  •    Geirfa    

    Hedfan- Fly

    Môr-Leidr- Pirate

    Wyau Pasg- Easter eggs

    Traethawd- Essay