Skip to content
Skip to navigation menu

 

Dan's Diary

Dan

Annwyl ddyddiadur,

The work is really beginning to mound up now.  I’ve got loads of dyddiadau cau ac arholiadau coming up!  I think I need to bwrw ymlaen gydag adolygu now and start doing some work.  My social life is going to be a bit cyfyngedig until my exams are over but gallaf weld my friends everyday in lectures anyway.

Dydw i ddim yn gallu aros tan y gwyliau haf, I want to do something different his year – maybe teach English as a foreign language.  Gallwn i fynd to Europe or even as far as Japan and I’ve heard that the pay is brilliant!  Hoffwn i go to Spain so that I can practice my Spanish and experience some diwylliant Sbaenaidd.

Right, I’d better get back to some revision, I’ve got loads of deunydd darllen to get through!

Hwyl am nawr!

Dan

1.      Pam mae’n rhaid i Dan ddechrau gwneud ei waith?

2.      Dydy Dan ddim yn gallu aros am beth?

3.      Ble all Dan fynd?

4.      Pam hoffai Dan fynd i Sbaen?

5.      Mae gan Dan lawer o beth?

 

 •     Geirfa    

  Dyddiadau cau ac arholiadau - deadlines and exams

  Bwrw ymlaen gydag adolygu - get on with some revision

  Cyfyngedig - limited

  Gallaf weld - I can see

  Dydw i ddim yn gallu aros tan - I can’t wait until

  Y gwyliau haf - the summer holidays

  Gallwn i fynd - I could go

  Hoffwn I - I would like to

  Diwylliant Sbaenaidd - Spanish culture

  Deunydd darllen - reading material