Skip to content
Skip to navigation menu

 

The Christmas Break

Image for Week 1 UNILIFE Article

Diar mi! Mae hi bron yn ddiwedd y tymor ac mae tri traethawd gyda fi i orffen cyn i fi fynd adref am y Nadolig...ond mae yna hefyd lot o bartïon Nadolig ac rydw i eisiau mynd i sglefrio iâ yn y farchnad gyda fy ffrindiau hefyd!

Dwi’n caru byw yn y brifysgol gyda fy ffrindiau. Mae rhywbeth yn mynd ymlaen trwy’r amser...ac rydw i’n edrych ymlaen at y cinio Nadolig ein bod ni’n mynd i goginio yn y fflat yr wythnos nesaf. Ond gyda’r holl bethau sy’n mynd ymlaen ar hyn o bryd, gall fod yn anodd i ganolbwyntio ar fy ngwaith!

Mwynheuais fy nharlith ar Hanes Cymru heddiw, a chefais i farc eitha da yn fy arholiad cyfieithu Ffrangeg. Nid ydw i'n edrych ymlaen at fy arholiadau ar ôl y Nadolig, ond bydd yn rhaid i mi feddwl am adolygu cyn bo hir...wel efallai ar ôl yr holl ddathliadau!!

Efallai dylwn i fynd i’r llyfrgell i ddechrau fy nhraethodau!!

Gwilym.

1) Faint o draethodau sydd gan Gwilym i orffen?

2) Beth mae Gwilym eisiau gwneud gyda ei ffrindiau?

3) I ba ddarlith aeth Gwilym heddiw?

 •    Geirfa    

  Traethawd/ traethodau- Essay/ essays.

  Canolbwyntio- Concentrate.

  Darlith (nharlith)- Lecture.

  Cyfieithu- Translate.

  Arholiadau- Exams.

Related Resources