Skip to content
Skip to navigation menu

 

Gwilym's Diary: Back to Uni

Image for Week3 Unilife Article

Annwyl Ddyddiadur,

Mae tymor newydd wedi dechrau. Dydw i ddim yn gallu credu pa mor gyflym mae’r flwyddyn yn mynd! Rydw i wedi gorffen fy nhraethodau a fy arholiadau, felly rydw i’n disgwyl fy nghanlyniadau nawr...Argh!

Mae’n dda i fod yn ôl yn fy hen drefn, ac rydw i’n mwynhau fy modiwlau newydd. Rydw i wedi penderfynu cymryd dosbarthiadau nos hefyd er mwyn dysgu iaith newydd- Sbaeneg i ddechreuwyr! Rydw i eisiau teithio i Dde America ar ôl i fi raddio, felly roeddwn i’n credu y bydd Sbaeneg yn eithaf defnyddiol.

Rydw i’n falch bod yr eira wedi toddi-mewn amser ar gyfer dechreuad Pencampwriaeth y Chwe Gwlad! Dydw i ddim yn gallu aros! Rydw i’n mynd i wylio’r gêm gyda fy ffrindiau yn Undeb y Myfyrwyr. Dewch ymlaen Gymru!

Reit! Rydw i’n mynd i gael rhywbeth i fwyta cyn mynd i fy narlith!

1)    Pa iaith newydd mae Gwilym yn dysgu?
2)    Pam mae Gwilym yn credu y bydd yr iaith hon yn ddefnyddiol?
3)    Beth fydd Gwilym yn gwneud yn Undeb y Myfyrwyr?

 •    Geirfa    

  (T)raethodau- Essays.

  (C)anlyniadau- Results.

  Dosbarthiadau nos- Night classes.

  Graddio- Graduate.

  Defnyddiol- Useful.

  Toddi- Melt.

Related Resources