Skip to content
Skip to navigation menu

 

Mae Gwilym yn rhannu ei ddigwyddiadau o’r wythnos gyda ni unwaith eto yn ei ddyddiadur

Image for Week 2 Unilife Article

Rydw i wedi dod yn ôl i’r brifysgol ar ôl holl sbri’r gwyliau Nadolig. Roedd Siôn Corn yn garedig iawn i fi'r flwyddyn hon, ond gwnaeth fy mam-gu siwmper gwlân eithaf ‘diddorol’ i fi!

Mae gen i draethawd i’w wneud erbyn Dydd Llun, ond gorffennais fy arholiadau olaf ar Ddydd Gwener- diolch byth! Dydw i ddim yn siŵr sut aeth e, ond gobeithio fy mod i wedi gwneud yn ddigon da.

Mae tymor y gwanwyn yn dechrau’n fuan a rydw i’n edrych ymlaen at ddechrau modiwlau newydd a gweld fy ffrindiau unwaith eto ar ôl eu harholiadau wedi gorffen. Rydyn ni’n mynd allan yr wythnos nesaf i gael pryd o fwyd ar gyfer pen-blwydd fy ffrind, rydw i’n wir yn edrych ymlaen ato!

Wedyn, rydyn ni’n mynd i barti yn yr undeb myfyrwyr i weld grŵp pop newydd....rydw i’n ddiolchgar iawn does dim darlithoedd gyda fi’r bore nesaf felly rydw i’n gallu aros yn fy ngwely!

Iawn, mae’n rhaid i fi ddychwelyd fy llyfrau i’r llyfrgell cyn mynd i gael cwpanaid o goffi gyda ffrind o fy nghwrs.

Byddaf yn ysgrifennu atoch unwaith eto yn fuan!

Gwilym

1. Beth roddodd mam-gu Gwilym iddo ar gyfer y Nadolig?
2. Mae Gwilym yn edrych ymlaen at beth?
3. Beth ydy Gwilym yn mynd i wneud ar ôl iddo orffen ysgrifennu?

 •    Geirfa    

  pryd o fwyd- a meal

  gwlân- woollen

  yr undeb myfyrwyr- the students’ union

  darlithoedd- lectures

  dychwelyd- to return