Skip to content
Skip to navigation menu

 

Zoe Lucker

Image for Week 6 TV Article on Zoe Lucker

Yn dilyn marwolaeth Bradley, mae’n hen bryd i Max o Eastenders gael rhywbeth neis yn ei fywyd. Ac edrychwch pwy sydd yma … mae Zoe Lucker yn chwarae’r fenyw fusnes o’r enw Venessa sydd i fod i gyrraedd Sgwâr Albert rywbryd y flwyddyn hon.

Er y bydd gwreichion yn hedfan, dydy e ddim yn bendant y bydd Venessa mewn gwirionedd yr hyn rydyn yn ei glywed amdani.  Felly edrychwch mas!

Mae Zoe Lucker fel brenhines drama ar y teledu. Mae hi wedi ymddangos yn Footballers’ Wives a Bad Girls, a hefyd yn ddiweddar roedd hi’n cystadlu ar Strictly Come Dancing. Ond, mae ei sgiliau fel actores yn llawer iawn gwell na’r sgiliau a ddangosodd yn dawnsio.

Mae Zoe wedi ymddangos ar Bad Girls a hyd yn oed ar Coronation Street. Roedd hi ar ‘Who wants to be a Millionaire?’ hyd yn oed! Mae pawb yn ei hedmygu fel actores ac mae llawer o bobl eisiau ei defnyddio.

Cawn ni weld sut y bydd hi’n gweithio mas yn Walford a phopeth sy’n digwydd yn Sgwâr Albert.

1. Beth yw enw cymeriad Zoe Lucker ar Eastenders?
2. Ym mha ddramâu eraill mae hi wedi ymddangos?
3. Pam ydych yn meddwl ei bod yn chwarae’r cymeriad drwg yn aml?

 •     Geirfa    

  Gwreichion – sparks

  Ymddangos – to appear

  Diweddar – recent

  Cystadlu – to compete

  Edmygu – to admire